Laboratoriossa tehtävät kalibroinnit

mittauslaitteet.jpg

Kiwa Inspectan laboratoriokalibroinnit tehdään akkreditoidussa* laboratorioissamme Vantaalla ja Raumalla. Tutustu pätevyysalueisiimme FINAS:in nettisivuilla. Laboratoriokalibrointimme kattavat seuraavat suureet:

Lisäksi teemme jäljitettävästi momenttiavaimien kalibrointia. 

* Inspecta Tarkastus Oy on FINAS–akkreditointipalvelun akkredi­toima kalibrointilaboratorio K004, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. 

Laboratoriokalibroinnin edut

Akkreditoidulla laboratoriokalibroinnin mittauksella saadaan erityisesti luotettavuutta, sillä akkreditointivaatimukset ja me­nettelyt perustuvat kansainvälisiin kriteereihin, joiden avulla toimijan pätevyys ja sen antamien todistusten uskottavuus voidaan luotettavasti todeta.

Laboratoriokalibrointien tyypilliset käyttökohteet

  • Tutkimus- ja tuotekehityslaboratoriot
  • Elintarvikelaboratoriot
  • Teollisuuden kunnossapito
  • Valmistava teollisuus
  • Kokoonpanotyön laadun varmentaminen
  • Konepajateollisuus