Luotain- ja taso-arvioinnit

Suodattimet
Palvelu
Toimialat
Palvelut (5 tulosta)
Yritysturvallisuus - Luotain-arviointi

Mikä on organisaation kyvykkyys turvallisuuden hallinnassa ja kuinka saavutetaan turvallisuuden tavoitteet? Yritysturvallisuuden Kiwa Rima® Luotain-arviointi antaa karkean nykytila-arvion turvallisuuden johtamisen ja hallinnan nykytilasta ja tarjoaa lähtökohdan turvallisuuden kyvykkyyden jatkuvaan parantamiseen.

Lue lisää
Jatkuvuuden hallinnan asiantuntija-arvio - Luotain-arviointi

Kuinka tunnistetaan toiminnan kannalta keskeiset toimitilat, laitteet, tietojärjestelmät, henkilöt jne., miten näiden elementtien toimivuus poikkeuksellisissakin tilanteissa varmistetaan, kuinka häiriötilanteista toivutaan. Jatkuvuudenhallinan Luotain-arviointi antaa nykytila-arvion riskeistä ja mahdollisuuksista.

Lue lisää
Tietosuoja - Luotain-arviointi

Kuinka teillä on tunnistettu henkilörekisterin muodostavat tietovarannot, miten henkilötietojen tietoturvallisuus on varmistettu, kuinka henkilötietoihin kohdistuvat riskit on hallittu jne. Tietosuojan Luotain-arviointi antaa nykytila-arvion riskeistä ja mahdollisuuksista.

Lue lisää
Tietoturvallisuus - Luotain-arviointi

Kuinka organisaation tieto-omaisuus tunnistetaan, miten tietoihin kohdistuvat uhat ja heikkoudet hoidetaan, kuinka varmistetaan henkilöstön riittävä tietoisuus esim. asiakastietojen luottamuksellisuudesta jne.? Tietoturvallisuuden Luotain-arviointi antaa nykytila-arvion riskeistä ja mahdollisuuksista.

Lue lisää
Tietohallinto ja IT-palvelut - Luotain-arviointi

Kuinka tietotekniset häiriöt hoidetaan ja niistä opitaan, miten yhteistyötä toimittajien kanssa johdetaan ja kehitetään, kuinka erilaiset päivitykset ja muutokset suunnitellaan ja toteutetaan jne. Tietohallinnon ja IT-palveluiden Luotain-arviointi antaa nykytila-arvion riskeistä ja mahdollisuuksista.

Lue lisää