Rakennustuotteiden tuotehyväksyntälaki

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä 

”Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä  954/2012 säätää menettelyt sen toteamiseksi, täyttääkö rakennustuote maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tai sen nojalla säädetyt suomalaiset olennaiset tekniset vaatimukset (kelpoisuus). Tämä tuotehyväksyntälaki koskee vain rakennustuotteita, joille CE-merkintä ei ole pakollinen. Tämä suomalainen laki on tarkoitettu täydentämään eurooppalaista rakennustuoteasetusta 305/2011.

Tuotehyväksyntälaki tuli voimaan 1.7.2013. Lakia täydentää ”Ympäristöministeriön asetus eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä”. Tuotehyväksyntälaissa on esitetty seuraavat rakennustuotteiden hyväksymismenettelyt:

 • tyyppihyväksyntä
 • varmennustodistus
 • laadunvalvonnan varmentaminen
 • rakennuspaikkakohtainen varmentaminen

Ympäristöministeriön asetuksessa eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä on esitetty ne tuoteryhmät, joissa tuotehyväksyntämenettelyitä sovelletaan. Tyyppihyväksyntämenettelyyn kuuluvat tuoteryhmät on lisäksi esitetty erikseen säädetyissä tyyppihyväksyntäasetuksissa.

Inspecta Sertifiointi Oy toimii hyväksyttynä toimielimenä tyyppihyväksyntään, varmennustodistukseen sekä laadunvalvonnan varmennukseen liittyvissä tuoteryhmissä sertifioiden ja varmentaen tuotteita ja tuotteiden laadunvalvontaa.

Kiwa Inspecta toimii seuraavissa tuoteryhmissä:

 • teräkset rakenteelliseen käyttöön
 • raudoitustangot, raudoitusverkot ja jänneteräkset
 • raudoitteet sekä teräsvalmistajan tai jatkojalostajan oikaisema kieppiteräs
 • paalujen kalliokärjet ja paalujen jatkokset
 • valmisbetoni
 • juotosbetoni sekä betonin mekaanisiin ja säilyvyysominaisuuksiin olennaisesti vaikuttavat seos- ja lisäaineet
 • erikoislaastit ja erikoisbetonit, rakenteiden saumauslaastit
 • massiivibetoniset laattaelementit ja muut massiivibetoniset elementit sekä nestesäiliöelementit, elementit
 • isot betoniputket ja isot tarkastuskaivot
 • kantavat betonimuottiharkot
 • betonirakenteiden kuormia siirtävät teräsosat
 • puurakenteiset seinä-, alapohja-, välipohja- ja yläpohjaelementit
 • sormijatkettu rakennesahatavara
 • kaksi-, kolme-, neljä- tai viisilamelliset liimapuupalkit ja -pilarit
 • porrastuotejärjestelmät
 • nostoelimet ja nostolenkit
 • kattopollarit sekä talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot

 

Lisätietoja asiasta antaa:

Liiketoimintapäällikkö Matti Järvi, matti.jarvi@kiwa.com, +358405046932