Isännöitsijä, kerro nämä 3 asiaa asukkaille ilmanvaihdosta ja korvausilmaventtiileistä!

Taloyhtiö on vastuussa siitä, että taloyhtiössä ilmanvaihto toimii, kuten on tarkoitettu. Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyssä rakennuksen käytönaikaisella toiminnalla on suuri merkitys. Sen vuoksi käyttäjiä tulisikin ohjeistaa, miten rakennuksen ilmanvaihto toimii ja miten sitä käytetään suunnitellun mukaisesti.

Ilman kuuluu vaihtua hallitusti

Ilma kulkee sisään asuntoihin korvausilmaventtiilien kautta ja poistuu poistoventtiilien kautta. Korvausilma on siis ilmaa, joka tulee asunnosta poistuvan, epäpuhtauksia ja kosteutta mukanaan vievän ilman tilalle. Jotta painovoimainen tai koneellisella poistolla varustettu ilmanvaihto toimii oikein, tarvitaan korvausilmaventtileitä. Niiden kautta uutta raitista ulkoilmaa johdetaan rakennuksen ulkopuolelta sisälle huonetiloihin. Joillain asukkailla voi olla harhaluulo, että ilma vaihtuu hyvin rakenteiden raoista ja ikkunoiden pielistä. Todellisuudessa rakenteiden läpi hallitsemattomasti vuotava korvausilma voi tuoda huoneilmaan mukanaan epäpuhtauksia, hajuja ja mikrobeja.

poistoilmaventtiili

Poistoilmaventtiilin toiminnan voi kätevästi kokeilla itse ns. paperitestillä. Jos paperinpala pysyy paikoillaan venttiilin pinnassa, ilma virtaa venttiilissä oikeaan suuntaan

Tiedon puute voi aiheuttaa haitallista toimintaa

On tärkeää, että asunnossa on tarpeeksi monta korvausilmaventtiiliä. Riittävä määrä suhteutetaan asunnon pinta-alaan ja nyrkkisääntönä voidaan pitää yksi korvausilmaventtiili jokaista 20 m2 kohti. Venttiilit sijoitetaan oleskelutiloihin, kuten makuu- ja olohuoneeseen. Korvausilmaventtiilit ovat hyvin eri tyyppisiä ja ne on voitu asentaa esimerkiksi kattoon tai katonrajaan, ulkoseinään tai ikkunan karmeihin. Poistoilmaventtiilit sen sijaan löytyvät wc:stä, keittiöstä, suihkutilasta ja vaatehuoneesta. Kun korvausilmaventtiilit sijaitsevat eri tiloissa poistoilmaventtiilien kanssa, virtaa ilma huoneiston läpi.

korvausilmaventtiilit_auki                             Tässä asunnossa korvausilmaventtiili oli auki: nipukat käännetty ulospäin. Kädellä tunnustellen tuntuu ilmavirtaa venttiilin yläpuolella.

Mikäli korvausilmaventtiileitä ei ole tai ne on tukittu tai rikki, ei myöskään ole toimivaa ilmanvaihtoa. Tällöin ilma virtaa sisälle hallitsemattomasti juurikin talon rakenteiden läpi. Joskus asukkaat itse peittävät korvausilmaventtiilit, estääkseen vedon tunteen. Tukkimisen taustalla on usein myös tiedon puute. Kaikki eivät ole tietoisia asuntonsa ilmanvaihdon muodosta ja sen toiminnan edellytyksistä.

Puhdistamalla venttiilit, voi itse vaikuttaa sisäilman puhtauteen

Korvaus- ja tuloilmaventtiilien puhdistus huoneiston puolella kuuluu osakkaan vastuulle, mutta korjaus ja uusiminen taloyhtiölle. Venttiilit keräävät pölyä, joka vähitellen tukkii ne. Tukkiutumisen estämiseksi ja puhtaan sisäilman varmistamiseksi asukkaita tulisi ohjeistaa pyyhkimään korvausilmaventtiilit tai niiden ritilät ulkopinnoiltaan säännöllisesti.

Lisäksi ne olisi hyvä imuroida vuosittain pyöräyttämällä pölynimurin harjasuulakkeella venttiilin suulta. Ulkoinen puhdistaminen on melko vaivaton tapa varmistaa puhdas ja terveellinen sisäilma. Venttiilien sisäpuoliset osat tulisi puhdistaa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Mikäli taloyhtiössä on sovittu, että suodattimien vaihto kuuluu osakkaalle, tulisi suodattimet myös muistaa vaihtaa. Sovitut vastuujaot selviävät yhtiöjärjestyksestä.

  1. Ilman ei kuulu vaihtua rakenteiden läpi
  2. Korvausilmaventtiilien on oltava auki, eikä niitä saa tukkia
  3. Venttiilit tulee puhdistaa säännöllisesti

Katso Kiwa Live-webinaarin tallenne!

Kiwan Turvallinen & terveellinen kiinteistö -teemaviikko tarjoili lukuisia maksuttomia tapahtumia, jotka veivät matkalle kiinteistön turvalliseen ja terveelliseen käyttöön. 

1.11.2021 pidettiin Kiwa Live aiheesta: Virheet kiinteistön käytössä tuntuvat sisäilmassa

Ongelmat sisäilmassa kuohuttavat tunteita puolin ja toisin, eikä syyttä, sillä pelissä on ihmisten terveys. Sisäilman epäpuhtaudet eivät koskaan synny ilmaan itsestään, vaan niille on aina jokin syy. Syitä pohdittaessa törmätään usein myös seikkaan, joka ei aluksi ole niin ilmeinen...

Lue lisää ja katso tallenne virtuaalitapahtumasta!

 

Tutustu muihin teemaviikon tapahtumiin ja katso tallenteet Turvallinen & terveellinen kiinteistö -viikko