Vastuullinen tuote

FI-Kiwa-Inspecta-vastuullinen-tuote.jpg

Jotta tuote voidaan saattaa markkinoille, sen täytyy täyttää erilaisia lakiin ja standardeihin liittyviä pykäliä. Vastuullisuuden kannalta tämä ei kuitenkaan riitä, vaan tuotteen tai palvelun tulee vastata moniin asiakasvaatimuksiin esimerkiksi tuotteessa käytettyjen materiaalien tai sen elinkaaren osalta, unohtamatta myöskään alihankintaverkoston tuntemusta tai riskien hallintaa.  

Tuotetta tai palvelua voidaan vastuullisuuden kautta katsoa monelta eri suunnalta, ja tilanne on usein arvioita uudelleen muuttuvien asiakasvaatimusten tai standardien myötä. Osaatko tunnistaa kaikki muuttujat vastuullisuuden takana? Meillä on pitkä kokemusta tuotteista, niiden laadusta sekä turvallisuudesta monelta eri toimialalta. Oman työsi tueksi meiltä löytyy myös erilaisia digitaalisia ratkaisuja tiedon hallintaan ja toiminnan kehittämiseen. 

Ennen valmistusta

Valmistuksen aikana

Sertifiointi - rakennustuotteet

Sertifiointi - elintarvikkeet

Sertifiointi - tekstiilit

Todennus