Yhteiskuntavastuun lausuntomme

Ma olemme Kiwa, maailmanlaajuinen, monilla toimialoilla johtava testaus-, tarkastus- ja sertifiointitoimija (TIC). Toimimme yhteiskunnan keskiössä: pyrimme synnyttämään luottamusta ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen työssä ja kotona. Tarkoituksemme on edesauttaa tuotteiden, prosessien, organisaatioiden, asuin- ja työympäristöjen tekemistä mahdollisimman puhtaiksi, terveellisiksi, turvallisiksi ja kestäviksi. Näin tekemällä synnytämme luottamusta, avoimuutta ja tasa-arvoisuutta kaikille mukana oleville osapuolille, sekä yksityisille että julkisille. Meille yrityksen yhteiskuntavastuun täyttäminen tarkoittaa näiden periaatteiden käytäntöön saattamista kaikessa mitä teemme ja vastaamista luottamukseen, jota yhteiskunta meille osoittaa. Näin me pyrimme parantamaan ja kestävästi kehittämään yhteiskuntaa sekä globaalisti että paikallisesti kaikkien eduksi.

Paul Hesselink, CEO Kiwa