Projektien laadunohjaus

Kiwa_inspecta_laadunohjaus_QA_QC.jpg

Laadunohjaus mahdollistaa omalta osaltaan projektin etenemisen ennalta laaditun aikataulun mukaisesti ottaen huomioon laadulliset tavoitteet. Toimimme asiakkaan kumppanina projektin alkuvaiheesta sen päätökseen asti, joko koko projektin ajan tai mukana jossakin tietyssä projektin osassa. 

Projektien laadunohjauksen palvelut