P2X (Power-to-X)

kiwa inspecta p2x tarkastus.jpg

Uusiutuva energiatuotanto kehittyy voimakkaasti. Sekä tuuli- että aurinkovoimatuotannossa on nähtävissä merkittävää kasvua, mutta pelkästään sähköntuotannon muutokset eivät riitä tulevaisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Tätä varten meidän on myös muutettava kuljetusalan polttoaineratkaisuja vähäpäästöisemmiksi. Sähköajoneuvot ovat lähialueiden kuljetusten osalta toimiva ratkaisu, mutta kaukokuljetuksiin, raskaisiin kuljetuksiin, lentoliikenteeseen ja laivaliikenteeseen on löydettävä muita ratkaisuja.

Liikenteen ohella on löydettävä hiilidioksidipäästövähennys ratkaisuja myös muille sektoreille, joilla sähkön käyttö ei ole vaihtoehto. Useita ratkaisuja tutkitaan koko ajan, mukaan lukien muun muassa vety, e-metaani, e-metanoli ja e-ammoniakki.

Power-to-X

P2X (Power-to-X) tarkoittaa sähkön muuntamista miksi tahansa polttoaineeksi. Tämä prosessi on elektrolyysin (H2), hiilen talteenoton (CO2) ja tarvittavan polttoaineen syntetisoinnin yhdistelmä. Synteesiprosessi suoritetaan prosessista riippuen suhteellisen alhaisissa lämpötiloissa (200C-300C) ja kohtuullisessa paineessa (10-40BAR). Tämä tarkoittaa, että laitteistot ja asennuksen ovat painelaitedirektiivin alaisia. Synteesiprosessin myötä valmistuvaa e-Fuel -polttoainetta voidaan käyttää, varastoida ja kuljettaa. Tämä voi kuitenkin vaatia erityistoimenpiteitä.

Ratkaisut ja niiden haasteet

Kaikilla ratkaisuilla on omat haasteensa. Esimerkiksi vety on kuljetettava paineen alaisena ja/tai matalissa lämpötiloissa, ja se on erittäin haihtuva molekyyli. Tämä vaatii erikoismateriaaleja, mikä voi aiheuttaa suurille jakeluverkoille korkeat kustannukset joko rakennettavan putkiston tai kuljetettavien paineastioiden osalta.

e-metaanin (CH4) ja e-metanolin (CH3OH) valmistukset vaativat paljon sähköä, lämpöä, vetyä ja hiilidioksidia. Molemmat ovat hyviä ratkaisuja, mutta metanoli nesteenä on helpompi kuljettaa ja varastoida kuin kaasumainen polttoaine. Sama pätee e-ammoniakille (NH3), mutta tässä on myös myrkyllinen puoli (syövyttävä, puristettu/jäähdytetty kaasu), joka on otettava huomioon. Tämä tekee ammoniakkista monta kertaa monimutkaisempaa ja vaarallisempaa varastoida suuria määriä.

Metanolin suurien määrien varastointi vaatii erikoissäilytysratkaisuja. Yleensä tämä tehdään suurissa tasapohjaisissa säiliöissä, joissa on kelluvat välikatot ja kupukatto. Ammoniakin varastointi vaatii paljon vahvempaa eristystä (varastointilämpötila -33°C) ja siksi se tehdään kaksiseinäisessä säiliössä, jossa toissijainen suoja on joko terästä tai betonia.

Miten Kiwa voi auttaa?

e-Metaanista ja e-Metanolista on tulossa uusiutuvan energian e-polttoaineen ratkaisuja aloille, joilla päästöjen vähentäminen on muuten vaikeaa. Meillä on pitkä historia petrokemian teollisuudessa, sisältäen projekteja suunnitteluvaiheesta ja rakentamisesta aina käyttövaiheeseen asti sekä tuotamme testaus-, tarkastus- ja sertifiointi palveluita. Meillä on kokemusta koko prosessista energiantuotannosta polttoaineen tuotantoon ja varastointiin, aina ajoneuvojesi tankkaamiseen asti.

Autamme sinua muuttamaan uusiutuvan energiasi tulevaisuuden sähköisiksi polttoaineiksi!