• Vedyn tuotantoprosessit

  Vedyn vaikutus hiilestä irtautumiseen ja sen merkitys energiamurroksessa on riippuvainen siitä, kuinka se tuotetaan.

  Lue lisää
 • Vedyn jakelu- ja kuljetusverkot

  Perinteisten kaasunjakeluverkkojen muuttaminen vetyverkoiksi on yksi tärkeimmistä parhaillaan kartoitettavista vedyn käyttökohteista.

  Lue lisää
 • Vedyn varastointi

  Yksi koko vedyn toimitusketjua koskeva haaste on varastointi. Me tarjoamme mm. vetyvarastoinnin sertifiointi-, testaus- ja tarkastuspalveluja.

  Lue lisää
 • Vetylaitteet ja polttokennot

  Kiwalla on laaja kokemus kaasualasta ja kattava tietopohja kansainväliseltä kentältä.

  Lue lisää
 • Vety ja autoteollisuus

  Uusiutuvilla energialähteillä tuotetulla vedyllä voidaan merkittävästi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, kun sitä aletaan käyttää polttoaineena ajoneuvoissa.

  Lue lisää
 • Vety teollisuusprosesseissa

  Voimme tukea monia teollisuudenaloja paljon energiaa kuluttavien prosessien kestävyyden lisäämisessä käyttämällä vetyä sekä vaihtoehtoisena energianlähteenä että teollisena raaka-aineena.

  Lue lisää