Vetylaitteet ja polttokennot

Kiwa_certification_and_testing_and_inspection_of_hydrogen_stove.jpg

Lämpöteknologiateollisuudella voi olla iso rooli vedyn toimitusketjun teknologisessa uudistamisessa ja vakauttamisessa.

Vaikka vetyputkistoja ei tällä hetkellä ole ja jakeluverkot on mukautettava, alakohtaiset tutkimukset, markkina-analyysit ja eri Euroopan maiden yhä selkeämpi sitoutuminen avaavat markkinamahdollisuuksia eri prosenttiosuuksien vetysekoituksilla toimiville lämmityslaitteille ja polttokennojen mikroyhteistuotannolle sekä lisävarusteille ja komponenteille.

Tilaa vety-aiheinen uutiskirje tästä

Lue uutinen: Vihreän vedyn mahdollisuudet energiamurroksessa

Lue uutinen: Polymeerien mahdollisuudet energiamurroksessa

Kiwan palvelut vetylaitteille ja polttokennoille

Kaasualan kokemuksensa ja viime vuosina kansalliselta ja kansainväliseltä kentältä keräämänsä kattavan tietopohjan avulla Kiwa voi tukea valmistusteollisuutta seuraavilla palveluilla:

  • Vetylaitteiden testaus ja sertifiointi (kotitalouksien, kaupan ja teollisuudenalan laitteet)
  • Kaasulaiteasetuksen mukainen testaus ja sertifiointi – CE-merkintä sekä UKCA- ja UKNI-merkinnät
  • Polttokennojen sekä mCHP-yksikköjen testaus ja sertifiointi
  • Hy4Heat-kaasunlaatustandardin mukainen testaus ja sertifiointi (julkaistu myös PAS4444:ssä)
  • Gastec QA KE 214 -testaus ja sertifiointi vedyn kanssa kosketuksissa oleville komponenteille
  • Painelaitteiden tarkastus (PED- ja TPED)
  • Vetylaitteiden ja polttokennojen koko elinkaaren aikaiset palvelut, kehittämisestä markkinointiin
  • Ainetta rikkova testaus (DT) ja ainetta rikkomaton testaus (NDT)
  • Kehitteillä olevien hankkeiden ennakkoarviointi ja arviointi kansainvälisten standardien ja patentoitujen teknisten asiakirjojen mukaisesti