22 kesäkuuta 2021

Vihreän vedyn mahdollisuudet energiamurroksessa

Vihreä vety

Vedyn vaikutus hiilestä irtautumiseen ja sen merkitys energiamurroksessa on riippuvainen siitä, kuinka se tuotetaan. Yksi hiilestä irtautumisen keskeisistä haasteista tulee olemaan siirtyminen harmaan vedyn tuotannosta vihreään vetyyn vuoden 2050 strategialle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vedyn tuotanto

Vihreää vetyä tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä, kuten tuuli- ja aurinkoenergialla, elektrolyysiprosessissa, jossa vesimolekyylit hajotetaan sähkön avulla happi- ja vetymolekyyleiksi. Vaikka vihreän vedyn osuus on tällä hetkellä vain 5 prosenttia vedyn kokonaistuotannosta, sitä pidetään energiamurroksen keskeisenä tekijänä, sillä se ei aiheuta lainkaan hiilidioksidipäästöjä.

Kansainvälisen uusiutuvan energian järjestön IRENA:n julkaiseman raportin mukaan vihreä vety voisi olla avainasemassa hiilestä irtautumisessa esimerkiksi paljon energiaa kuluttavilla teollisuudenaloilla, kemianteollisuudessa ja rahtikuljetuksissa sekä lento- ja meriliikenteessä, jotka ovat edelleen erittäin saastuttavia. Lisäksi uusiutuvista lähteistä tuotetulla sähköllä toimivat elektrolyysilaitteet ja varastoitu vety voivat lisätä joustavuutta energian kysynnän ja tarjonnan osalta mahdollistaen tuuli- ja aurinkoenergian entistä suuremman käytön sähköverkossa.

Kiwa ja vety

Kiwa auttaa markkinoita vastaamaan energiamurroksen haasteisiin, ja alalta saamamme kokemuksen ja viime vuosina kansalliselta ja kansainväliseltä kentältä keräämämme laajan tietopohjan avulla voimme nyt tukea koko vedyn tuotantoketjua palveluillamme kuten:

  • Kattava valikoima aurinko-, tuuli- ja vetyalan testaus-, tarkastus- ja sertifiointipalveluja, mukaan lukien elektrolyysilaitteisiin liittyvät toiminnat
  • Vihreän vedyn tuotantojärjestelmien energiatekniikka – uusiutuvilla lähteillä tuotetun vedyn tuotantoprosessien tekninen ja taloudellinen selonottovelvoite sisältäen hankkeiden riippumattomat arvioinnit
  • Painelaitedirektiivin mukaiset tarkastukset(PED ja TPED)
  • Ainetta rikkova testaus (DT) ja ainetta rikkomaton testaus (NDT)
  • Hiilijalanjäljen sertifiointi GHG Protocolin mukaisesti
  • Vaatimustenmukaisuuden todentaminen CSense-menetelmällä
  • Kehitteillä olevien hankkeiden ennakkoarviointi ja arviointi kansainvälisten standardien ja patentoitujen teknisten asiakirjojen mukaisesti

Lue lisää Kiwan vetypalveluista.

Lisätietoja: Petri Kuusinen, asiakkuuspäällikkö Kiwa Inspecta,
puh. 0400 654 398, email. petri.kuusinen@kiwa.com