Vedyn jakelu- ja kuljetusverkot

Kiwa_Inspection_Hydrogen_Transport_Distribution.jpg

Perinteisten kaasunjakeluverkkojen muuttaminen vetyverkoiksi on yksi tärkeimmistä parhaillaan kartoitettavista vedyn käyttökohteista.

Kun vety on tuotettu, se on kuljetettava ja varastoitava myöhempää käyttöä varten. Tutkimusta ja analyysejä tehdään jatkuvasti liittyen olemassa olevien infrastruktuurien mahdolliseen vetykäyttöön tai niiden toiminnalliseen muuttamiseen vedyn kuljetusta varten ottaen huomioon vetykaasun ominaispiirteet: tulenarkuus, alhainen tiheys ja helppo hajoaminen ilmassa.

Kun vedyn jakeluverkkokokoonpano on saatu valmiiksi, vety kuljetetaan suoraan käyttöpaikkaansa ja näin vältetään kallis varastointi paineistetuissa säiliöissä tai vielä kalliimpi säilytys nestemäisessä muodossa.

Kiwan suorittamat analyysit ja tutkimukset

Tutkimukset, jotka Kiwa on osana Leeds H21 City Gate -hanketta osoittavat, että olemassa olevia kaasuverkkoja voidaan hyödyntää vedyn jakeluun muutamilla muutoksilla:

 • Siirtyminen maakaasusta vetykäyttöön edellyttää uusia kaasumittareita ja tarkoitusta varten suunniteltuja keskuslämmityskattiloita/hybridilämpöpumppuja.
 • Kaasulaitteiden asentajat tarvitsevat koulutusta vetylaitteiden asentamiseen.
 • Vety on hajustettava, jotta mahdolliset kaasuvuodot on helppo havaita.
 • Materiaalitutkimus on tarpeen, jotta voidaan varmistaa, ettei vety vahingoita mitään verkon osia.

Tavoitteena on saavuttaa täydellinen hiilestä irtautuminen tarjoamalla uusia energiaratkaisuja nykyisille maakaasun käyttäjille kotitalouksissa, teollisuudessa ja kaupallisilla aloilla.

Tilaa vety-aiheinen uutiskirje tästä

Lue uutinen: Vihreän vedyn mahdollisuudet energiamurroksessa

Lue uutinen: Polymeerien mahdollisuudet energiamurroksessa

Vedyn jakelu- ja kuljetusverkkoihin liittyvät Kiwan palvelut

Kiwa tukee vedyn jakelualaa ja siihen liittyviä infrastruktuureja seuraavilla palveluilla:

 • Vedyn jakeluun ja kuljetukseen tarkoitettujen tuotteiden ja komponenttien testaus, tarkastus ja sertifiointi
 • Gastec QA KE 214 -testaus ja sertifiointi vetykäyttöön soveltuville komponenteille
 • Testaus – Vetymittaus
 • Painelaitteiden tarkastus (PED- ja TPED)
 • Ainetta rikkova testaus (DT) ja ainetta rikkomaton testaus (NDT)
 • Vedyn jakeluun ja kuljetukseen liittyvien komponenttien käyttöä koskeva ennakkoarviointi (uudet maakaasuverkot ja olemassa olevien verkkojen muutosasennukset)
 • Vetyverkkojen hallintaa koskevien turvallisuusmääräysten riippumattomat tarkastukset
 • Materiaalien yhteensopivuustestaus vedyn kanssa: materiaalien, kuljetusjärjestelmien ja sovellusten läpäisevyys, polymeerien, elastomeerien, kumien ja metallien kemiallinen yhteensopivuus vedyn kanssa
 • Turvallisuusanalyysit ja testit vetytyökalujen ja -laitteiden kanssa työskenneltäessä
 • Vedyn toimintakysymysten laajamittainen testaus
 • Taloudelliset ja tekniset toteutettavuustutkimukset vetyverkkojen kehittämiseksi ja optimoimiseksi
 • Vedyn jakelu- ja kuljetusverkkojen rakentamista tai olemassa olevien verkkojen vetykäyttöön muuttamista koskevien hankkeiden riskien ja mahdollisuuksien tunnistamiseen tähtäävät tekniset sekä taloudelliset tarkastukset