Vedyn varastointi

Kiwa_Hydrogen_storage_certification_and_testing_and_inspection.jpg

Yksi koko vedyn toimitusketjua koskeva haaste on varastointi. Vedyn tiheys on todella alhainen, joten se on varastoitava korkeassa paineessa. Me tarjoamme mm. vetyvarastoinnin sertifiointi-, testaus- ja tarkastuspalveluja.

Vedyn varastointiin tarkoitettujen säiliöiden tulee olla kestäviä, jotta sen turvallinen ja tehokas varastointi on mahdollista. Vetysäiliöiden ja niiden osien on myös täytettävä hyvin tiukat vaatimukset, minkä vuoksi niille tehdään testauksia äärimmäisissä olosuhteissa.

Kiwan vetylaboratorio on testannut esimerkiksi autoteollisuuden säiliöitä jo yli kymmenen vuoden ajan. Olemme ennakoineet energiamurrosta ja investoineet laboratorion kapasiteetin kaksikertaiseksi.

Tilaa vety-aiheinen uutiskirje tästä

Lue uutinen: Vihreän vedyn mahdollisuudet energiamurroksessa

Lue uutinen: Polymeerien mahdollisuudet energiamurroksessa

Vedyn säilytykseen liittyvät Kiwan palvelut

Kiwa tukee vedyn säilytysprosesseja seuraavilla palveluilla:

  • Korkeapainekomponenttien, kuten prosessi- ja varastosäiliöiden, laadun, turvallisuuden ja suorituskyvyn varmistamiseksi suoritettava testaus, tarkastus ja sertifiointi
  • Painelaitteiden tarkastus (PED- ja TPED)
  • Ainetta rikkova testaus (DT) ja ainetta rikkomaton testaus (NDT)
  • Vetysäiliöiden, geologisen varastoinnin ja nestekaasuvarastoinnin riskien ja mahdollisuuksien tunnistamiseen liittyvät tekniset ja taloudelliset tarkastukset