Vety ja autoteollisuus

Kiwa_hydrogen_service_portfolio_automotive.jpg

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetulla vedyllä voidaan merkittävästi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, kun sitä aletaan käyttää polttoaineena ajoneuvoissa. Autonvalmistajat ovat tutkineet vedyn käyttöä ajoneuvoissa jo kymmeniä vuosia. Vetykäyttöisiä ajoneuvoja on jo saatavilla, mutta niiden yleistymisen esteenä on polttokennoille tarpeeksi puhdasta vetykaasua tarjoavan infrastruktuurin puute. Tämän vuoksi todennäköisimmät ensimmäiset sovellukset tulevat raskaan ajoneuvoteollisuuden puolelle.

Kiwalla on oma H2-testauslaboratorio vetyä käyttävien autonosien testaamiseen: se on Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen laitos, jossa on mahdollista testata vetyä jopa 1 100 baarin ääriolosuhteissa -50–120 °C:n lämpötilassa. Testaus- ja sertifiointipalvelut koskevat erityisesti nesteytetyllä maakaasulla, paineistetulla maakaasulla, nestekaasulla ja vedyllä toimivien ajoneuvojen polttoainejohdon yksittäisiä osia sekä sähkömagneettista yhteensopivuutta ja ilmastotestejä.

Tilaa vety-aiheinen uutiskirje tästä

Lue uutinen: Vihreän vedyn mahdollisuudet energiamurroksessa

Lue uutinen: Polymeerien mahdollisuudet energiamurroksessa

Mitä tarjottavaa Kiwalla on vetyautomarkkinoille?

 • Säiliöiden ja komponenttien testaus, tarkastus ja sertifiointi enintään 4 000 baariin asti (yksityisautot, kuorma-autot, junat)
 • Vetykäyttöisten ajoneuvojen sertifiointi
 • H2-tankkausasemien sertifiointi
 • Painelaitteiden tarkastus (PED- ja TPED)
 • Ainetta rikkova testaus (DT) ja ainetta rikkomaton testaus (NDT)
 • Vedyn puhdistushankkeiden riskien ja mahdollisuuksien tunnistamiseen sekä kaasuverkkojen muuttamiseen tähtäävät tekniset ja taloudelliset tarkastukset.

Voimme myös testata ja sertifioida vetyä työntövoimajärjestelmässään käyttävien moottoriajoneuvojen yksittäiset osat asetuksen EY 79/2009- täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EU) N:o 406/2010, CSA-standardien (ANSI HGV3.1- ANSI HPRD1) ja ECE R134 - G.T.R asetuksen 13 mukaisesti. Testattaviin osiin kuuluvat muun muassa:

 • Säiliöt ja säiliökokoonpanot
 • Automaattiset sulkuventtiilit
 • Takaiskuventtiilit tai yksisuuntaventtiilit (mikäli käytössä turvalaitteena)
 • Joustavat syöttöputket (mikäli ennen ensimmäistä automaattista sulkuventtiiliä tai muuta turvalaitetta)
 • Lämmönvaihtimet
 • Käsikäyttöiset venttiilit tai automaattiventtiilit
 • Paineensäätimet
 • Paineherkät turvalaitteet
 • Paine-, lämpötila-, vety- ja virtausanturit (mikäli käytössä turvalaitteena)
 • Tankkausliitännät tai poistoaukot
 • Vedyn vuotoilmaisimet
 • Varusteet
 • Vetysuodattimet
 • Siirrettävien varastointijärjestelmien liittimet