Vety teollisuusprosesseissa

Kiwa_Hydrogen_test_facility.jpg

Kiwalla on kattava kokemus vedyn toimitusketjusta. Voimme tukea monia teollisuudenaloja paljon energiaa kuluttavien prosessien kestävyyden lisäämisessä käyttämällä vetyä sekä vaihtoehtoisena energianlähteenä että teollisena raaka-aineena.

Vedyn nykyiset ja potentiaaliset käyttökohteet teollisuudessa

Vetyä käytetään jo ammoniakin valmistuksessa, jota puolestaan käytetään lannoitteiden ja muovien valmistukseen. Öljynjalostamot taas käyttävät vetyä poistaakseen rikkiä raakaöljystä (vetykäsittely) ja muuntaakseen raskaampia hiilivetyjä kevyemmiksi hiilivedyiksi (vetykrakkaus) tuottaakseen raakaöljystä enemmän bensiiniä.

Monet kemianteollisuuden, masuunien ja jalostamoiden käyttämät prosessit edellyttävät korkeaa lämpötilaa tarvittavien reaktioiden aikaansaamiseksi. Tällä hetkellä lämpötilat saavutetaan polttamalla maakaasua. Myös vety palaa korkeissa lämpötiloissa, ja se onkin toimiva vaihtoehto sovelluksissa, joissa vaaditaan yli 250 °C:n lämpötiloja.

P2G-järjestelmät

Kestävää sähköä ei voida tuottaa uusiutuvista lähteistä tasaisella tahdilla, joten energian kysyntä ja tarjonta eivät aina kohtaa. Tehosta kaasuksi (P2G) -järjestelmät mahdollistavat ylimääräisen energian varastoinnin. Tämä ratkaisu soveltuu erityisesti kausivarastointiin, jossa energian varastointi on hyödyllisempää kuin akkuvarastoinnissa (joka soveltuu paremmin lyhytaikaiseen varastointiin). P2G-järjestelmässä tuotettua vetyä voitaisiin käyttää ohjattavassa kaasulaitoksessa sähkön tuottamiseen tarvittaessa.

Tilaa vety-aiheinen uutiskirje tästä

Lue uutinen: Vihreän vedyn mahdollisuudet energiamurroksessa

Lue uutinen: Polymeerien mahdollisuudet energiamurroksessa

Vedyn tuotantoon liittyvät Kiwan palvelut

Kiwa tukee teollisuudenalaa seuraavilla vety-palveluilla: