1 syyskuuta 2021

Polymeerien mahdollisuudet energiamurroksessa

Vihreä kaupunki

Energiamurros on kiistattomasti käynnissä, mutta ilmastotavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan tällä hetkellä kaikki mahdolliset voimavarat. Vety voi olla se ratkaiseva lisäpotku ja uusiutuvan energian ajuri, jota tarvitaan kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseen. Öljyn ja maakaasun asteittaisen käytöstä poiston myötä verkostoa voidaan käyttää vedyn siirtoon.  Energiamurroksen yhteydessä etsitään myös kustannustehokkaampia tapoja vedyn siirtoon. Yksi lupaava ja toteuttamiskelpoinen ratkaisu, joka toimii myös kaikkein vaativimmissakin ympäristöissä, voi tulla hieman yllättävästä lähteestä: polymeereistä eli muovista ja siitä valmistetuista putkistoista.

Kehittyneet polymeerit ja niiden edut

Polymeerejä käytetään monenlaisiin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi matalapaineisiin jakeluputkiin sekä kaasujen ja nesteiden korkeapainekuljetuksissa käytettyihin komposiittiputkiin (FCP- ja RTP-putket). Öljyn- ja kaasunjakelun sekä vesialan tunnettujen käyttötarkoitusten lisäksi polymeerejä käytetään kasvavassa määrin uusiutuvien kaasujen, kuten vedyn, kuljetukseen. Kiwan palveluille on ollut jo kysyntää paljon polymeeriputkistoratkaisujen validointia testausohjelmien ja niihin liittyvien tulosten arviointien sekä laitteistojen kehittämiseen liittyvässä konsultoinnissa eteenkin Keski-Euroopassa. Polymeerien yhteensopivuutta vedyn kanssa pidetään ratkaisevan tärkeänä turvallisen, luotettavan ja korkealaatuisen infrastruktuurin luomisessa. Kansainvälisellä tasolla painopiste on kuitenkin useimmiten edelleen perinteisissä materiaaleissa eli metalleissa. Polymeeriputkiston infrastruktuurin mahdollisuudet liittyvät kuljetus-, asennus- ja ylläpitokustannuksiin, jotka ovat metalliputkistoa huomattavasti matalammat.

Kiwan kokeneet asiantuntijat tekevät riskiarviointeja ja teknisiä arviointeja sekä suunnittelevat sopivimmat testausohjelmat haluttujen polymeerimateriaalien ja käyttökohteiden perusteella. Testaus voi sisältää esimerkiksi polymeerin ja vedyn yhteensopivuustutkimuksia ja läpäisymittauksia. Asiakkaan toiveen mukaan voimme mitata jopa polymeeriputkiston eri osien läpäisevyyttä täyden mittakaavan testikokoonpanoissa, korkeissa lämpötiloissa ja korkeilla vetypaineilla. Kun testausohjelmat ovat valmiina, voimme suorittaa kaikki vetytestit vetylaboratoriossamme.

Oikeanlainen materiaaliarviointi helpottaa polymeeriputkijärjestelmien käyttöönottoa vedyn kuljetus- ja jakelualalla. Tehtävänämme on auttaa asiakkaitamme ja toimia heidän kumppaninaan matkalla kohti edistystä. Meillä on oikeat valmiudet polymeerituotteenne arviointiin.  Yhdessä voimme tehdä energiamurroksesta todellisuutta.

Lue lisää Kiwan vetypalveluista.

Lisätietoja: Petri Kuusinen, asiakkuuspäällikkö Kiwa Inspecta,
puh. 0400 654 398, email. petri.kuusinen@kiwa.com