Vedyn tuotantoprosessit

Kiwa_certification_Green_Hydrogen_Production.jpg

Vedyn vaikutus hiilestä irtautumiseen ja sen merkitys energiamurroksessa on riippuvainen siitä, kuinka se tuotetaan. Vety luokitellaan sen eri tuotantoprosessien mukaan seuraavasti:

 • Harmaa vety: tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla kuten maakaasulla
 • Turkoosi vety: Pyrolyysin avulla tuotettu vety, jonka sivutuotteena syntyy hiilimustaa
 • Sininen vety: tuotetaan myös fossiilisilla polttoaineilla, mutta sen tuotannon seurauksena syntyneet hiilidioksidipäästöt otetaan talteen, varastoidaan ja hyödynnetään
 • Pinkki vety: tuotetaan ilman CO2-päästöjä, uusiutuvilla tai ydinvoimalla
 • Vihreä vety: tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä kuten tuuli-, aurinkoenergia ja vesivoima

Siirtyminen harmaasta vihreään vetyyn

Yksi hiilestä irtautumisen keskeisiä haasteita EU:n vuoden 2050 strategialle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi on siirtyminen harmaan vedyn tuotannosta enemmän vihreään vetyyn. Vihreää vetyä tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä, kuten tuuli- ja aurinkoenergialla, elektrolyysiprosessissa, jossa vesimolekyylit hajotetaan sähkön avulla happi- ja vetymolekyyleiksi.

Mitkä ovat vihreän vedyn mahdollisuudet?

Vihreän vedyn osuus on tällä hetkellä vain 5 prosenttia vedyn kokonaistuotannosta. Sillä on kuitenkin keskeinen asema taloutemme energiamurroksessa, sillä elinkaarensa aikana ja eri käyttötarkoituksissaan vihreä vety ei aiheuta lainkaan hiilidioksidipäästöjä.

Kansainvälisen uusiutuvan energian järjestön IRENA:n julkaiseman raportin mukaan vihreä vety voisi olla avainasemassa hiilestä irtautumisessa paljon energiaa kuluttavilla teollisuudenaloilla. Näitä aloja ovat esimerkiksi kemianteollisuus ja rahtikuljetukset sekä lento- ja meriliikenne, jotka ovat edelleen erittäin saastuttavia.

Joustavuutta energian kysynnän ja tarjonnan osalta voisi lisätä myös elektrolyysilaitteet, jotka hajottavat vesimolekyylejä sähkön avulla vedyksi ja hapeksi, sekä suuret polttokennot, jotka auttavat valjastamaan uusiutuvista lähteistä tuotetun sähkön ja varastoidun vedyn. Nämä mahdollistaisivat entistä suuremman tuuli- ja aurinkoenergian käytön sähköverkossa.

Vaikka uusiutuvan energian tuotannolla voidaan mahdollisesti saavuttaa monia etuja, kestävien energialähteiden, kuten tuuli- ja aurinkoenergian, käyttöön liittyy edelleen merkittäviä haasteita. Uusiutuvan energian tuotanto ei esimerkiksi aina riitä kattamaan yhteiskunnan vaihtelevaa sähköntarvetta. Koska kysyntä ja tarjonta eivät jatkuvasti kohtaa, on kehitettävä uusia varastointiratkaisuja.

Tilaa vety-aiheinen uutiskirje tästä

Lue uutinen: Vihreän vedyn mahdollisuudet energiamurroksessa

Lue uutinen: Polymeerien mahdollisuudet energiamurroksessa

Vedyn tuotantoon liittyvät palvelut

Kiwa tukee vedyn koko tuotantoketjua seuraavilla palveluilla:

 • Elektrolyysilaitteiden testaus, tarkastus ja sertifiointi
 • Painelaitteiden tarkastus (PED- ja TPED)
 • Ainetta rikkova testaus (DT) ja ainetta rikkomaton testaus (NDT)
 • Hiilijalanjäljen sertifiointi GHG Protocolin mukaisesti
 • Vaatimustenmukaisuuden todentaminen CSense-menetelmällä
 • Vihreän vedyn tuotantojärjestelmien energiatekniikka – uusiutuvilla lähteillä tuotetun vedyn tuotantoprosessien tekninen ja taloudellinen selonottovelvoite sisältäen hankkeiden riippumattomat arvioinnit (Kiwa Moroni)
 • Kehitteillä olevien hankkeiden ennakkoarviointi ja arviointi kansainvälisten standardien ja patentoitujen teknisten asiakirjojen mukaisesti