21 joulukuuta 2020

Kiitämme sertifiointipalveluiden asiakkaita Kiwa Inspectan suosittelusta

Kiwan sertifiointipalveluiden asiakastyytyväisyystutkimus tehtiin marraskuussa 2020 Taloustutkimuksen toimesta. NPS mittauksen kokonaistuloksemme on +56, joka tarkoittaa erittäin korkeaa suosittelun tasoa asiakkailtamme.

Vuosi 2020 on ollut meille kaikille hyvin poikkeuksellinen koronaepidemian vuoksi. Sertifiointipalvelumme tiivis asiakasyhteistyö sekä asiakastiloissa tehtävät auditoinnit ovat olleet tapaamisrajoitusten puitteissa uusien haasteiden edessä.

Etäauditointipalvelut yhtenä suurena uudistuksena

Olemme vuoden aikana muokanneet toimintatapaamme ja ottaneet menestyksekkäästi käyttöön mm. etäauditointimenetelmän, ja samalla pyrkineet säilyttämään asiakasyhteistyön korkealla tasolla. Marraskuun aikana tehty asiakastyytyväisyyskysely antoi meille näkyvyyttä siitä, kuinka olemme poikkeusaikana asiakkaidemme näkövinkkelistä suoriutuneet.

Asiantuntemus ja ammattitaito suositteluperustelujen kärjessä

Kyselyssä kartoitimme palvelumme tasoa sekä asiakkaiden suosittelualttiutta. Suosittelun mittarina käytettiin tunnettua NPS mittausta, josta meidän tuloksemme oli +56. NPS antaa tuloksen asteikolla -100 - +100, ja tutkimuksen kehittäjän mukaisesti yli +50 tulos on erinomainen. Tärkeimpinä perusteluina suositteluumme nousivat mm. henkilöstön asiantuntemus ja ammattitaito, tiedon jakaminen ja raportointi sekä toiminnan joustavuus ja asiakaslähtöisyys.

Korkea asiakastyytyväisyys on onnistumista yhdessä

Sertifiointipalveluiden korkea asiakastyytyväisyys kertoo ennen kaikkea yhteisestä onnistumisesta. Kiitos kuuluu kaikille asiakkaillemme kuluneesta vuodesta ja yhteistyöstä. Avoimin mielin otamme vastaan kaiken saamamme palautteen palvelumme kehittämiseksi edelleen tuleville vuosille.

Toivomme kaikille teille rauhallista joulun aikaa ja menestystä vuodelle 2021.

Maija Vanttaja yhdessä Kiwan serfiointitiimin kanssa