16 lokakuuta 2023

Kohti vastuullisuutta: oivalluksia Kiwan Tietopäivä 2023 -työpajasta

Kiwa-tietopaiva-2023-vastuullisuus.jpg

Kiwa järjesti asiakastyöpajan osana Tietopäivä 2023-tapahtumaa. Työpaja keskittyi vastuullisuuden eri ulottuvuuksiin ja tarjosi asiakkaille sekä vertaistukea että verkostoitumista tärkeän asian äärellä. Työpajassa tarkasteltiin sekä ympäristövastuuta että sosiaalista vastuuta, ja pyrittiin muodostamaan asiakkaiden kanssa yhteinen näkemys pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteista sekä palvelutarpeista.

Yhteisiä pitkän aikavälin tavoitteita

Asiakaskeskustelut osoittivat, että pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteet ovat moninaiset. Ympäristöön liittyen huomio keskittyi erityisesti asiakkaidemme kunnianhimoisiin hiilijalanjäljen pienentämisen ja hiilikädenjäljen kasvattamisen tavoitteisiin, kiertotalouden lisäämiseen ja lainsäädännön kehitykseen.

Monet asiakkaat tähtäsivät jo nollapäästöihin. Nämä tekijät korostavat tarvetta ympäristövaikutusten arviointiin ja hallintaan ja niiden resursointiin. Ympäristövastuun kehittämisessä data nähtiin merkittävimpänä asiana toiminnan suunnittelussa. Sosiaalisen vastuun osalta keskustelu kohdistui voimakkaasti työntekijöiden hyvinvointiin ja varsinkin läpinäkyvämpään sosiaalisen vastuun mittaristoon. Diversiteetti, ihmisoikeudet ja työoikeudet on myös otettava mukaan työhön. Tässä kontekstissa nousi esille tarve koulutukselle ja sertifioinneille, jotka tukevat yritysten sosiaalista vastuuta.

Kiwa-tietopaiva-2023-vastuullisuus-workshop2.jpg

Nykyisiä, lyhyen aikavälin haasteita

Lyhyen aikavälin haasteet olivat yllättävän yhtenäiset eri asiakasryhmissä. Ympäristön kannalta resurssien tehokas käyttö ja jätteen minimointi ovat akuutteja ongelmia. Tämä osoittaa selkeän tarpeen kehittyneille toimintaprosesseille ja resurssien optimoinnille. Yhtenä merkittävimpänä haasteena nähtiin asiakastoimeksiannot, jotka eivät usein aseta kunnianhimoisia ympäristötavoitteita projekteille tai prosesseille. Haasteina nähtiin myös ympäristötavoitteisiin liittyvä vastaveto, kehittymättömät laskentamenetelmät ja väärin tulkittu tai epäluotettava data.

Myös poliittinen poukkoilu nähtiin haasteena, kun hallituksen vaihtuessa on riski, että tehdyt toimenpiteet vesittyvät. Sosiaalisen vastuun teemassa haasteet liittyivät työntekijöiden hyvinvoinnin ylläpitoon, koulutukseen ja yhteiskuntavastuuseen. Nämä nähtiin tärkeinä pääasiassa osaavan henkilöstön houkuttelun ja pidon näkökulmista. Eniten keskustelua syntyi avoimista, läpinäkyvistä ja oikeellisista mittareista ja niiden kautta saatavasta yhdenvertaisuudesta ja palkkatasoa-arvosta.

Asiakkaidemme palvelutarpeita

Asiakaskeskustelut paljastivat useita palvelutarpeita. Energiapuolella ISO 50001-sertifiointi nousi vahvasti esille. Muita merkittäviä palveluntarpeita olivat tuotteiden ympäristövaikutusten arvioinnin palvelut, ympäristöauditoinnit, tuoteturvallisuuden varmistaminen ja henkilöstön koulutus vastuullisuusasioissa. Asiakkaamme jopa ideoivat Vastuullinen ja yhdenvertainen yritys -sertifikaattia, joka todentaisi vastuullista ja palkkatasa-arvoa toteuttavan yrityksen toimintaa. Keskusteluissa nähtiin tärkeänä, että Kiwa keskittyisi mm. tiedon oikeellisuuden tulkintaan, vaatimusten ja lainsäädännön tulkintaan (asiakkaalle) sekä toimittajien vastuullisuuden todentamiseen.

Kiitämme kaikkia työpajaan osallistujia erinomaisista keskusteluista. Tapahtuma antoi arvokasta tietoa markkinoiden ja asiakasodotusten kehityksestä. Olemme kaikki samassa vastuullisuusveneessä, ja oli ilo nähdä, kuinka uusia ideoita syntyi yhteisen keskustelun myötä.

Ympäristö- ja sosiaalisen vastuun tavoitteet ja haasteet tarjoavat Kiwalle selkeät suuntaviivat palveluportfolioon ja strategiaan. Työpaja korosti rooliamme asiantuntijana ja kumppanina vastuullisuuskysymyksissä.

Jäikö Tietopäivä 2023 katsomatta, tai haluatko palata päivän aiheisiin? Katso videotallenne puheenvuoroista tästä.