16 helmikuuta 2020

Yritysturvallisuusseminaari 2020: Pyri määrätietoisesti tavoitteisiin ja johda esimerkillä

yritysturvallisuus-seminaari-2020.jpg

”Turvallisuusjohtajalla on oltava kyky ottaa säännöllisesti turpaansa ajaakseen tavoittelemiaan asioitaan itsepintaisesti maaliin”. Tämä ei ollut suora lainaus, mutta yksi ydinajatuksista turvallisuuden johtamiseen liittyen. Muutama viikko sitten startattiin vuosi painokkaasti organisaatioiden turvallisuuden johtamisen kehittämisen parissa. Päivän aiheina tarkasteltiin ja keskusteltiin turvallisuuskulttuurin kehittämistä eri näkökulmista, kuten mm. hyviä käytänteitä ja kokemuksia pitkäjänteisestä turvallisuuskulttuurin kehittämisestä. Näkökulmaa keskustelun syötteeksi turvallisuuskulttuurin kehittämisestä toi ansiokkaasti Turvallisuuspäällikkö Mats Fagerström Heleniltä ja aihetta laajentaen työturvallisuuteen Turvallisuusjohtaja Jani Jumppanen Stora Ensolta. Vaikuttavuutta johtamiseen ja kulttuurin kehittämiseen on saatu pitkäjänteisellä oikeiden asioiden mittaamisella ja hyvillä käytänteillä, joilla johto on saatu mukaan kehittämään turvallisuutta.

Yksi koko turvallisuuden johtamisen ytimessä oleva aihe ja maailmalla laajastikin nykyisin huomioitu osa-alue on organisaation jatkuvuuden hallinta. Turvallisuuden johtamisessa on kyse ennen kaikkea juuri organisaation toiminnan häiriöttömyyden mahdollistamisessa ja jatkuvuuden varmistamisessa. Jatkuvuuden ja kriisinhallinnan sekä organisaation resilienssin käsitettä avasi Jatkuvuuden- ja kriisinhallinnan projektipäällikkö Aki Pihlaja Kuntaliitosta ja toi hyviä näkökulmia myös organisaation resilienssikyvykkyyden parantamisen hyödyllisyyteen. Telian Infra kohteiden Turvallisuuspäällikkö Sadetta Postareff jatkoi sujuvasti aiheen parissa jakamalla heidän näkemyksiään ja panostuksiaan Telian toiminnan jatkuvuuden hallitsemiseksi ja turvaamiseksi kertomalla kokemuksiaan kansainvälisen Liiketoiminnan jatkuvuudenhallintajärjestelmän ISO 22301 –standardin mukaisen toiminnan todentamisesta kolmannen osapuolen sertifioinnilla. Sadetta tarjosi hyviä käytännön neuvoja ja annoksen realismia siitä mitä vaikuttavan Liiketoiminnan jatkuvuudenhallintajärjestelmän –sertifioinnin saavuttaminen vaatii. Saavutuksesta sietääkin olla ylpeä!

Päivä tarjosi osallistujille mahdollisuuden kuulla ja jakaa kallisarvoisia näkemyksiä organisaation turvallisuuden johtamisen kehittämiseksi sekä luoda uusia ja vahvistaa vanhoja verkostojaan. Uskomme, että pääsimme tavoitteeseemme ja pystyimme tarjoamaan organisaatioille ja alan osaajille paikan kehittää osaamistaan, luomaan uusia verkostoja ja kenties saimme synnytettyä uusia oivalluksia turvallisuuden johtamiseen.