27 lokakuuta 2014

Sikoja säkissä?

Vastuullisuus puhuttaa paljon mutta mitä kaikkea se käsittää ja mihin asti se ulottuu? ”Käsittämätön määrä yrityksiä tekee alihankintoja ja ostaa tuotantoa tai tuotteita pelkän palvelukuvauksen, teknisten speksien ja hinnan perusteella”, hämmästelee Inspectan liiketoimintapäällikkö Kaj von Weissenberg. Hänen mukaansa toimittaja-arvioinneilla on yritysvastuuasioissa iso osuus.

”Tilaajaorganisaatiot eivät kaipaa yllätyksiä, koska useimmiten ne ovat negatiivisia. Kättä pystyyn, jos tulee mieleen yllätyksiä, jotka olisivat olleet hankinta-asioissa positiivisia.  Kinder-munat ovat asia erikseen”, von Weissenberg toteaa. Epätoivottuja alihankintayllätyksiä ovat mm. toimituksen
myöhästyminen tai poikkeaminen tilatusta, materiaali-, suunnittelu- ja mittaviat, käytöstä tai käsittelystä seuraavat terveyshaitat ja henkilövahingot, asennusongelmat tai epäammattimainen toteutus, lain- tai määräystenvastaisuus, logistiikkaongelmat, vahingot sivullisille ja turvallisuusriskit.  

Alihankintoihin tarvitaan läpivalaisua, joka osoittaa mahdolliset katteettomat referenssit, konsulttien kirjoittamat todistukset, puuttuvat viranomaishyväksynnät, laskutuskeinottelun, työaika- ja tilaajavastuulain sekä ihmisoikeuksien rikkomukset ja ”mitä vielä?”. Seuraukset ovat ilmeisiä brändivahingosta, korvausvelvoitteisiin, tilaajan omiin viivästyssakkoihin ja tuomioihin, joita on vaikea saada korvattua. ”Silti tuntemattomilta toimittajilta ollaan valmiita tekemään tilauksia tai jatkamaan
niitä ilman kisakunnon jatkuvaa seurantaa. Toimittajan vaihtaminen on valitettavan harvinaista”, von Weissenberg kertoo.

Yhteinen arviointimalli

Inspecta on kehittänyt von Weissenbergin johdolla tilaajille yhteisiä toimittaja-arviointimalleja ja toimii tilaajien yhteenliittymien puheenjohtajana (suurteollisuuden HSEQ, teknologiateollisuuden
ja rakennusalan Green Card sekä puhtausalan Clean Card), joiden avulla tilaajat voivat ratkaista
riittämättömien arvioijaresurssien ja oman vähäisen osaamisen asettamia haasteita
tilauksessa tai toimittajavalinnoissa.

”HSEQ-arviointitoiminnan vakiintuminen on vaikuttanut toimittaja-arvioinnin tulosten paikkaansa pitävyyteen. Inspectan mukaantulon myötä arviointitulokset ovat vertailukelpoisia. Aikaisemmin arviointitilaisuudessa oli pääarvioija tilaajalta eli klusterijäseneltä. Tällöin arviointituloksissa esiintyi vaihtelevuutta”, kertoo Raimo Kangas Efora Oy:stä. ”Ostajien ei tarvitse panostaa aikaa tai resursseja käytännönjärjestelyihin, voi tulla ns. ’valmiseen pöytään’. Inspectan mukaantulo tuo tilaajalle tässäkin mielessä helpotusta", esittää puolestaan Rautaruukin Kai Tuomaala.

Onko tilaajien yhteenliittyminen kuitenkaan aivan ongelmatonta? ”On. Niin kauan kun ei toimita vastoin EU:n kilpailunrajoitusdirektiiviä, keskustella yksittäisistä toimittajista yhdessä, pyritä poissulkemaan jotain yksittäistä toimijaa markkinasta tai muodosteta ns. mustia listoja ja toimitaan avoimesti, läpinäkyvästi, valvotusti ja vastuullisesti”, von Weissenberg kertoo.

Molemminpuoliset hyödyt

Oulun yliopistosta juuri valmistunut Sami Pikkarainen tutki toimittaja-arviointien liiketaloudellisia
hyötyjä diplomityössään. ”Taloudellinen hyöty on ilmeinen mutta harva tulee ajatelleeksi yhteisen mallin sisällöllisiä hyötyjä, kuten riskien tunnistaminen ja vertailukelpoisuus”, Pikkarainen pohtii.

Susanna Saari Outokumpu Stainless Oy:stä näkee yhteisessä mallissa edut myös toimittajien kannalta. ”Toimittajan etuna on, että arvioija on ulkopuolinen ja näkökulma on samanlainen toiminnasta ja henkilöstön määrästä riippumatta. Toimittajayrityksen edustajan, Ramirent Oyn Petri Aitan kommentti vahvistaa näkemystä. ”Arvioinnissa käytiin hyvin laajasti läpi meidän toimintaa eri osa-alueilla. Saimme hyvät pisteet, mikä vahvisti sitä käsitystä, että olemme oikealla polulla”.

 

Inspectan laadunarviointipalvelu YLE Uutisissa