2 marraskuuta 2016

​Turvallinen nosto on huolellisesti suunniteltu

nostotyo_turvallinen_nosto

Jotta nostotyö onnistuu hyvin ja turvallisesti, se on suunniteltava hyvin. Mitä isompia tai vaarallisempia taakkoja nostetaan tai mitä vaativampia ovat olosuhteet, sen tärkeämpää on, että sitä tekevät ovat työhön pätevöityneitä.

Jukka Laaksonen, InspectaValtava määrä ihmisiä on työkseen tekemisissä nostojen kanssa. Inspectan johtava asiantuntija Jukka Laaksonen sanoo, että tarkkaa lukua on mahdotonta antaa. Esimerkiksi pelkästään taakan kiinnitystä ja merkinantoja tekee rakennustyömailla ja teollisuudessa kymmeniätuhansia ihmisiä.

Heidän työnsä vaikuttaa laajasti muidenkin turvallisuuteen.

– Suomi on monia muita maita jäljessä nostotyötä valvovien ihmisten ja apuhenkilöstön kouluttamisessa.

Laaksonen huomauttaa, että nostoihin liittyy aina henkilöriskejä. Kun laitoksissa käsitellään vaarallisia aineita, onnettomuuden riskit voivat olla hyvinkin mittavia.

Suomessa kaatuu joka vuosi jokunen nosturi.

– Yleisin syy kaatumisiin on maaperän pettäminen. Näitä vahinkoja voidaan vähentää nostojen huolellisemmalla suunnittelulla.

Riskejä liittyy myös taakan siirtoon, sillä taakka tai nosturin puomi voi törmätä johonkin lähellä olevaan rakenteeseen tai laitteeseen. Huonosti tehty taakka saattaa purkautua tai nostoliina osua johonkin ja katketa.

Riskinsä on myös siinä, että nosturinkuljettaja ei välttämättä näe lastin siirtoa alusta loppuun asti. Silloin merkinantajan rooli korostuu – sekä sen, että kuljettaja varmasti ymmärtää merkinantajan viestit.

Muutaman vuoden takaisessa tapaturmien selvityksessä huomattiin, että nostoihin liittyvissä onnettomuuksissa taustalla on henkilöstön perehtymättömyys työhön tai laitteisiin.

Laaksonen huomauttaa, että nostoissa käytettäviä laitteita on markkinoilla paljon erilaisia. Lisäksi rakennustyömailla teollisuudessa ja satamissa käytettävän laitteet poikkeavat ominaisuuksiltaan toisistaan.

Nostot läpi vaihe vaiheelta

Laaksosen mielestä rakennusalan ammattitutkinnoissa saisi olla nykyistä enemmän nostopuolta. Oppi tulee käytännön työssä, ja eri työmailla on eritasoisia perehdyttämiskäytäntöjä.

Inspectan nostotyöhenkilöstön pätevyyskoulutukset ovat kaksiosaisia. Lisäksi Inspecta tarjoaa erilaisia nostolaitteiden tarkastaja- ja käyttäjäkoulutuksia.

Taakankiinnittäjän ja merkinantajan pätevyyskoulutuksessa käsitellään muun muassa eri nosturityyppien ominaisuuksia, taakan kiinnitystä, nostoapuvälineiden oikeaa käyttöä sekä nostoapuvälineiden kunnon tarkastamista.

Myös noston suoritus käydään läpi vaihe vaiheelta, ja samalla tutuiksi tulevat myös ohjausmerkit.

– Harjoittelemme käytäntöä puoli päivää läheisen nosturiyrityksen varikkokentällä, missä on erilaisia nostureita ja taakkoja.

Koulutusta voi jatkaa toisella kurssipäivällä, jolloin pätevöidytään nostotyön valvontaan. Silloin käydään läpi lainsäädäntöä, nosturin valintaa, kuormataulukoita sekä nosturin sijoittamista.

Laaksonen muistuttaa, että onnistunut nosto lähtee hyvästä suunnittelusta. Silloin päätetään myös, millainen nosturi sekä millaiset nostoapuvälineet työhön valitaan. Myös nosturin paikasta päätetään. Tällä varmistetaan, että nosto voidaan tehdä turvallisesti.

Miten huolellisesti nostot käytännössä työmailla suunnitellaan?

– Suunnittelun huolellisuus vaihtelee. Osassa yrityksiä on selkeät pelisäännöt esimerkiksi siitä, milloin nostot vaativat kirjallista suunnittelua. Silloin vaativiin nostoihin myös osataan suhtautua niiden vaatimalla vakavuudella.

Opastamme nostotyöhön:

  • Taakankiinnittäjän ja merkinantajan pätevyyskoulutus
  • Nostotyönvalvojan pätevyyskoulutus
  • Nostoapuvälineiden tarkastajakoulutus
  • Putoamissuojainten tarkastajakoulutus
  • Nostotaljojen tarkastajakoulutus
  • Ajankohtaispäivät teollisuusnosturitarkastajille
  • Nostoapuvälineiden suunnittelijakoulutus

Nostolaitteet ja nosturit -koulutukset