30 huhtikuuta 2018

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardi ISO 45001 pähkinänkuoressa

Maaliskuussa 2018 The International Organization for Standardization, ISO, julkaisi englanninkielisen, pitkään odotetun työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardin, ISO 45001:n. Standardi antaa systemaattisen tavan kehittää yrityksen työturvallisuusjohtamista kansainvälisten hyvien käytäntöjen mukaisesti. ISO 45001:n mukaisesti rakennetun järjestelmän tarkoituksena on tuottaa vähemmän tapaturmia ja sairauspoissaoloja sekä nostaa yrityksen turvallisuuskulttuurin tasoa järjestelmällisellä turvallisuudenjohtamisella.

Tärkeintä tietää ISO 45001:stä

- Standardin rakenne on sama kuin ISO 9001:2015 ja 14001:2015, sillä se noudattaa ISO:n ns. korkeatasoista rakennetta (High Level Stucture, HLS), joka on yhteinen kaikille ISO-standardeille.

- ISO 45001 -standardin suomenkielinen käännös julkaistiin 1.5.2018 SFS:n toimesta (julkaisutilaisuus 31.5.2018).

- Standardissa on huomioitu TTT-alan muut kansainväliset standardit kuten OHSAS 18001, Kansainvälisen työjärjestön ILO-OSH 2001 -ohjeet, eri maiden kansalliset standardit sekä ILOn työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat standardit ja sopimukset.

ISO 45001 edellyttää…

- johdon näkyvää sitoutumista turvallisuuteen ja TTT-toiminnan toteuttamisen koko organisaatiomittaista vastuuta (joskin johto vastaa viime kädessä turvallisuusjohtamisesta).

- työntekijöiden kuulemista ja osallistamista. Työntekijät ovat aktiivisesti mukana turvallisuuden kehittämisessä ja on osallistettava järjestelmän rakentamiseen sekä käytäntöjen viemisessä arkeen.

- riskiperusteisen ja prosessiajattelun viemistä kaikkeen liiketoimintaan ja kokonaisvaltaista turvallisuuden hallintaa.

- organisaation TTT-politiikan ja tavoitteiden yhdenmukaisuutta sen yleisen strategian kanssa.

- läpinäkyvyyttä.

- toimittajien hallintaa. Ulkoistetut toiminnot ja prosessit otettava kattavasti hallintaan (sama vaatimus on myös 9001 ja 14001-järjestelmissä).

- tavoitteiden mittaamista ja tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin tarttumista.

Oleellista aikataulusta

Mikäli organisaation johtamisjärjestelmä on jo sertifioitu vastaavan OHSAS 18001 -standardin mukaisesti, on sen otettava käyttöönsä ISO 45001 viimeistään kolmen vuoden kuluessa ko. päivämäärästä, mikäli mielii säilyttää TTT-sertifikaattinsa. 

 

Tutustu myös Kiwa Inspectan sivuun Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän sertifiointi (ISO 45001)