Katsottavissa

Kustannustehokas kiinteistön ylläpito

Tallenne Turvallinen & terveellinen kiinteistö 2022 -viikon aamiaistilaisuudesta Tampereelta, missä aiheina sisäilma, betoniterästen korroosio ja laitteistojen oikea-aikainen tarkastaminen.

Kiinteistön ylläpidosta vastaaville tahoille, omistajille ja haltijoille tarkoitetussa tapahtumassa aiheita olivat:

  • Mikä unohtuu kiinteistönpidossa? Havaintoja ja tilastoja turvallisuus- ja kuntotarkastuksilta.
  • Apua, outoa hajua! Yleisimmät aiheuttajat ja uusimmat tutkimusmenetelmät hajulähteiden selvittämiseen.
  • Betoniterästen korroosion tarkastaminen
  • Kiinteistön laitteistot; kuntotutkimukset ja luotettavuustarkastukset