Värähtelymittaus

 

Koneiden käynninaikaisilla värähtelymittauksilla etsitään vikoja, eli poikkeamia normaalin toiminnan aikana. Paikallistamalla ongelmia aikaisessa vaiheessa, huoltotiimi voi ryhtyä toimenpiteisiin ennen tuotannon keskeyttävää konerikkoa tai vauriota. Pyörivien koneiden lisäksi värähtelymittauksia voidaan tehdä myös muille rakenteille ja putkistoille.

Värähtelymittauksen tuloksista voidaan tunnistaa värähtelyn alkuperä ja tyypillisimmät vikatapaukset. Koneen ylös- ja alasajon aikaisilla mittauksilla saadaan tarkempi kuvaus rakenteen toiminnasta ja ominaisuuksista.

Määräajoin tehtävien seurantamittausten lisäksi värähtelymittausmenetelmiä käytetään yleensä koneiden ongelmien selvityksissä, rakenteiden analysoinnissa ja pyörivien koneiden tasapainotuksissa. Koneiden käyttöönotoissa värähtelymittaus luo pohjan käytön aikaiselle kunnonvalvonnalle.