Pakalpojumi

  • Papildus teorētiskajām apmācībām darba aizsardzībā un ugunsdrošībā, nepieciešama arī praktisko iemaņu apgūšana, kas neapšaubāmi nostiprina un uzlabo darbinieku zināšanas šajās jomās. Darbiniekiem ir jāpārzina ugunsdrošības prasības un jāspēj reālu ug...
    Parādīt
  • NDT MT2 nesagraujošā testēšana magnētisko daļiņu metodi 2. līmenis kursi (ISO 9712)
    Parādīt
  • Nesagraujošā testēšana ar vizuālo metodi (VT), 2. līmenis (EN ISO 9712)
    Parādīt