Atbildīgais speciālists par katliekārtām

Apmācību "Atbildīgais speciālists par katliekārtas tehnisko stāvokli, tās drošu lietošanu un apkopi" mērķis ir pilnveidot atbildīgo speciālistu kvalifikāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām par katliekārtu uzraudzību, lietošanu un apkopi, lai neradītu draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi, organizējot un veicot darbus ar tām.

Atbildīgais speciālists par katliekārtām
Nākamās apmācības : Apmācības vēl nav ieplānotas
Sazinies ar mums
Inspecta Academy
AS Inspecta Latvia

The service was successfully added to your shopping cart

Atbildīgais speciālists par katliekārtām

Go to Cart
An error occurred while adding the item to the shopping cart

Go to Cart