Betona, grunts un metāla konstrukciju testēšana pakalpojumi

Filtri
Pakalpojums
Tirgus
Pakalpojums (12 rezultāti)
Atsitiena skaitļa noteikšana

Atsitiena skaitļa noteikšana uz sacietējuša betona virsmas tiek veikta, lietojot ar atsperi darbināmu tērauda āmuru. Ar šo metodi noteikto atsitiena skaitli var lietot, lai novērtētu betona viendabīgumu konstrukcijās, vai lai noteiktu sliktas kval...

Lasīt vairāk
lighthouse
Grunts blīvuma noteikšana ar griezošā gredzena metodi

Šī metode paredzēta grunts, bez stingrām strukturālām saitēm (tādām, kas viegli pakļaujas izgriešanai vai kas nesaglabā savu formu bez griezošā gredzena), blīvuma noteikšanai. Objektā grunts paraugi tiek ņemti, izmantojot speciālu paraugu ņemšanas...

Lasīt vairāk
lighthouse
Testēšana ar infrasarkanā spektra kameru (Termogrāfija)

AS “Inspecta Latvia” testēšanas laboratorija ir Latvijā pirmā akreditētā institūcija, kas nodrošina ēku norobežojošo konstrukciju termogrāfiju atbilstoši LVS EN 13187 “Ēku termiskā efektivitāte – Kvalitatīva termisko neregularitāšu noteikšana ēkas...

Lasīt vairāk
lighthouse
Grunts dinamiskās plāksnes slogošanas testa metode ar krītošā svara deflektometru

Grunts testēšanas mērķis ir ģeotehniskās izpētes un būvniecības laikā pārbaudīt pamatnes grunts nesošās īpašības un nodrošināt projektā paredzēto zemes darbu un pamatu izbūves darbu izpildi atbilstoši projektam un tehniskajiem normatīviem. Testēt ...

Lasīt vairāk
lighthouse
Grunts maksimālā blīvuma noteikšanas metode

Šī metode paredzēta mālainas, smilšainas un šķembainas grunts skeleta maksimālā blīvuma un optimālā grunts mitruma noteikšanai laboratorijas apstākļos. Instrukcija neattiecas uz gruntīm, kuras satur frakcijas lielākas par 20 mm, kā arī uz kūdru sa...

Lasīt vairāk
Metāla sakausējumu ķīmiskā sastāva noteikšana (PMI)

Metāla sakausējumu sastāva noteikšana tiek veikta izmantojot optiskās emisijas analizatoru. Optiskās emisijas metode ir metode, ar kuras palīdzību iespējams noteikt metāla ķīmisko sastāvu. Optiskās emisijas spektroskops identificē metālus uztverot un analizējot elektromagnētiskā starojuma spektru, kas raksturo katra konkrētā ķīmiskā elementa klātbūtni un daudzumu testējamajā paraugā.

Lasīt vairāk
Betona karbonizācijas dziļums

Karbonizācijas dziļums ir ļoti nozīmīgs indikators, veicot betona konstrukciju novērtēšanu. Betona iekšējās vides pH līmenis, pateicoties kalcija hidroksīdam Ca(OH)2, sasniedz pH 13, kas aizsargā tērauda stiegras no korozijas. Tomēr, laika gaitā ā...

Lasīt vairāk
lighthouse
Izraušanas spēka noteikšana sacietējušā betonā

Šī metode paredzēta izraušanas spēka noteikšanai, izmantojot sacietējušā betonā ievietotu tērauda enkuru. Testēšanas metode nav paredzēta kā alternatīva metode betona spiedes stiprības noteikšanai, bet ar atbilstošu korelāciju, to var lietot, lai ...

Lasīt vairāk
lighthouse
Grunts mitruma noteikšana ar izžāvēšanu līdz pastāvīgai masai

Šī metode paredzēta grunts, bez stingrām strukturālām saitēm, viena no fizisko raksturotāju – mitruma noteikšanai.

Lasīt vairāk
lighthouse
Hlorīdjonu saturs betonā

Hlorīda joni, atrodoties dzelzsbetonā, var izraisīt būtisku tērauda stiegrojuma koroziju, kā rezultātā pazeminās betona mehāniskās īpašības - stiprība. Laika gaitā hlorīda joni nokļūst līdz tērauda stiegrojumam un uzkrājas tur līdz noteiktai konce...

Lasīt vairāk
lighthouse
Sedzošā slāņa biezuma, stiegrojuma stieņu izvietojuma un diametra noteikšana sacietējušā betonā

Testēšana tiek veikta ar speciālu ierīci, kas betonā nosaka stiegrojuma novietojuma dziļumu, to atrašanās vietu.   Precīzu stiegrojuma stieņu diametru ir iespējams noteikt, ja ir iespējams fiziski (atsedzot stiegru) izmērīt sedzošā slāņa biez...

Lasīt vairāk
Būvkonstrukciju mitrums un virsmas temperatūra

Izmantojot speciālu aparatūru, mitrumu iespējams noteikt tādiem sacietējušiem būvmateriāliem, kā koka konstrukcijām no mīkstā (priede) un cietā (ozols) koka, reģipša plāksnēm, ķieģeļu un mūra sienām, ka arī betona konstrukcijām ar tiešā kontakta m...

Lasīt vairāk