Augstkāpēja darbs

Apmācību "Darbs augstumā virs 5 m – Augstkāpēja darbs" mērķis ir apmācīt uzņēmumu darbiniekus vai jebkuru citu interesentu par darba aizsardzības prasībām, strādājot 5 m augstumā vai augstāk no grunts, pārseguma, atbalsta platformas vai citas konstrukcijas, kam nav aizsargnožogojuma vai darba veikšanai nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma atbilstoši Ministru kabineta Nr. 143 "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā" (18.03.2014) atbilstoši p. 89., p.90.3., p. 90.4. prasībām.

Augstkāpēja darbs
Nākamās apmācības : Apmācības vēl nav ieplānotas
Sazinies ar mums
Inspecta Academy
AS Inspecta Latvia

The service was successfully added to your shopping cart

Augstkāpēja darbs

Go to Cart
An error occurred while adding the item to the shopping cart

Go to Cart