Tilta celtņa operators - stropētājs

Apmācību "Tilta celtņa ar distances vadību operators - stropētājs" mērķis ir sniegt nepieciešamās zināšanas darbiniekiem, lai vadītu attiecīgās konstrukcijas celtni, ievērojot kravas celtņa lietošanas instrukcijas un darba drošības prasības, kā arī pareizi un droši veikt kravu stropēšanu un pārvietošanu.

Tilta celtņa operators - stropētājs
Nākamās apmācības : Apmācības vēl nav ieplānotas
Sazinies ar mums
Inspecta Academy
AS Inspecta Latvia

The service was successfully added to your shopping cart

Tilta celtņa operators - stropētājs

Go to Cart
An error occurred while adding the item to the shopping cart

Go to Cart