NDT MT (2. līmenis)

Mācību kursa "Nesagraujošā testēšana ar magnētisko daļiņu metodi, (MT)" mērķis sniegt zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas nesagraujošajā testēšanā ar magnētisko daļiņu (MT) metodi, lai sagatavotu 2. līmeņa kvalifikācijas eksāmenam un sertifikācijai atbilstoši standarta ISO 9712 prasībām.

NDT MT (2. līmenis)
Nākamās apmācības : Apmācības vēl nav ieplānotas
Sazinies ar mums
Inspecta Academy
AS Inspecta Latvia

The service was successfully added to your shopping cart

NDT MT (2. līmenis)

Go to Cart
An error occurred while adding the item to the shopping cart

Go to Cart