ISO 31000 prasības un skaidrojums

Semināra "Standarta ISO 31000:2018 "Risku vadība - vadlīnijas" prasības un skaidrojums" mērķis ir sniegt un pilnveidot zināšanas par risku identificēšanas un novērtēšanas metodēm kvalitātes, vides, energopārvaldības vai arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas risku vadības procesā.

ISO 31000 prasības un skaidrojums
Nākamās apmācības : Apmācības vēl nav ieplānotas
Sazinies ar mums
Inspecta Academy
AS Inspecta Latvia

The service was successfully added to your shopping cart

ISO 31000 prasības un skaidrojums

Go to Cart
An error occurred while adding the item to the shopping cart

Go to Cart