ISO 50001 prasības un skaidrojums

Semināra "Standarta ISO 50001:2018 "Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi" prasības un skaidrojums" mērķis ir sniegt un pilnveidot zināšanas par energopārvaldības sistēmas ieviešanu un uzturēšanu.

ISO 50001 prasības un skaidrojums
Nākamās apmācības : Apmācības vēl nav ieplānotas
Sazinies ar mums
Inspecta Academy
AS Inspecta Latvia

The service was successfully added to your shopping cart

ISO 50001 prasības un skaidrojums

Go to Cart
An error occurred while adding the item to the shopping cart

Go to Cart