Tilta celtņa operators

Apmācību "Tilta celtņa operators" mērķis ir sniegt nepieciešamās zināšanas darbiniekiem, lai vadītu attiecīgās konstrukcijas celtni, ievērojot kravas celtņa lietošanas instrukcijas un darba drošības prasības.

Tilta celtņa operators
Nākamās apmācības : Apmācības vēl nav ieplānotas
Sazinies ar mums
Inspecta Academy
AS Inspecta Latvia

The service was successfully added to your shopping cart

Tilta celtņa operators

Go to Cart
An error occurred while adding the item to the shopping cart

Go to Cart