Kiwa's diensten binnen duurzaam ondernemen

Wij maken de vertaalslag van duurzame ambities naar concrete certificaten en diensten. Zo voldoet u steeds aan de nieuwste eisen en de verwachtingen van uw klanten.

Bekijk hieronder welke dienst het best past bij u (en uw organisatie). Tip: u kunt de markt selecteren waarin u werkzaam bent. Op die manier ziet u direct welke diensten betrekking hebben tot uw markt!

Filter
Markt
Services (16 resultaten)
Graafmachine
SIKB 7500: Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie

BRL SIKB 7500 beschrijft de werkwijze bij het bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie conform het Besluit bodemkwaliteit. Het doel van alle bewerkingen moet zijn dat het eindproduct aangemerkt en toegepast kan worden als grond.

Lees meer
Graafmachine
BRL K265 Boorgatklei voor milieukundig grondwateronderzoek

BRL K265 betreft de certificatie van boorgatklei voor milieukundig grondwateronderzoek

Lees meer
SIKB 2000: Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek

BRL SIKB 2000 beschrijft de uitvoering van veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit. Het betreft de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden voor het plaatsen van peilbuizen, de monsterneming van grond, grondwater, waterbodem en asbest in de bodem.

Lees meer
BRL K562 Kunststof filterkousen voor milieukundig grondwateronderzoek

De kunststof filterkousen conform BRL K562 zijn bestemd om te worden toegepast bij het nemen van grondwatermonsters voor milieukundig onderzoek in het kader van bodemsaneringen en bodembeheer.

Lees meer
Groene CO2-voetafdruk
CO2 bewust certificaat [versie 3.1]

Duurzaamheid is een belangrijk maat­schap­pelijk thema waaraan veel organisaties aan­dacht besteden. Vanuit de overheid en samen­leving groeit de druk op bedrij­ven om meer bewust bezig te zijn met de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Één van de instrumenten om dit te stimuleren is de zogenaamde CO2-prestatieladder.

Lees meer
Graafmachine
SIKB 6000: Milieukundige begeleiding van (water-) bodemsaneringen en nazorg

BRL SIKB 6000 beschrijft de werkwijze bij de milieukundige begeleiding en evaluatie van alle soorten bodemsaneringen en het uitvoeren van nazorg conform het Besluit bodemkwaliteit.

Lees meer
Huis, zon en gezin
Training Normkennis ISO 14001

Steeds meer bedrijven houden zich bezig met de zorg voor het milieu. Met een milieumanagementsysteem kunt u uw invloed op het milieu structureel beheersen en waar mogelijk verbeteren. De ISO 14001 norm, conform de HLS structuur, is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een milieumanagementsysteem.

Lees meer
Graafmachine
SIKB 1000: Monsterneming voor Partijkeuringen

BRL SIKB 1000 beschrijft de monsterneming van grond, baggerspecie, niet vormgegeven bouwstoffen en vormgegeven bouwstoffen voor partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit.

Lees meer
Wereldbol in groen landschap
ISO 14001:2015 Milieumanagement

ISO 14001-certificering via Kiwa: reduceer verspilling, win het vertrouwen van klanten en blijf uw concurrentie voor.

Lees meer
Groene wereld MVO
EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)-certificering

EMAS-certificering via Kiwa: verklein uw impact op het milieu, creëer betrokkenheid bij uw medewerkers en verbeter uw reputatie.

Lees meer
Waterstofatoom
Praktijkcursus Waterstof

Wat is waterstof eigenlijk? Welke eigenschappen heeft het en hoe gedraagt het zich in de praktijk? Dit kom je allemaal te weten in de Praktijkcursus Waterstof.

Lees meer
BRL 9335: Grond

BRL 9335 NL-BSB beschrijft de werkwijze bij het samenvoegen, beheer van partijen grond en grondstromen, alsmede de kwalificatie van (gereinigde) partijen en/of grondstromen grond en baggerspecie conform het Besluit bodemkwaliteit.

Lees meer
Groene CO2-voetafdruk
CO2-verificatie

Deze beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op de certificatie van CO2 verificatie. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), ook wel Corporate Social Responsibility (CSR) genoemd, en CO2-reductie zijn belangrijke maatschappelijke thema’s waaraan veel organisaties aandacht besteden.

Lees meer
Waterstof heeft de toekomst
Waterstof heeft de toekomst: nieuwe Keuringseis 214

Er zijn volop kansen om ons energiesysteem met behulp van waterstof duurzamer te maken. Waterstof is een interessante energiebron om aardgas te vervangen. Vooral omdat recent onderzoek aantoont dat bestaande aardgasinfrastructuren relatief eenvoudig geschikt kunnen worden gemaakt voor de distributie van waterstof.

Lees meer
Een duurzaam idee
Training Interne Audit ISO 14001

Kiwa Training organiseert de 2-daagse cursus 'Interne Audit volgens ISO 14001', na deze cursus kunt u zelf een milieuaudit opzetten, voorbereiden en uitvoeren.

Lees meer
Inspecteurs op een windmolenveld
Opleiding Energietransitie en Duurzame Energie

Krijg jij als technicus of beleidsmaker in energie- of warmtesector te maken met de energietransitie? Dan is Kiwa’s hbo-opleiding Energietransitie en Duurzame Energie - Gastechniek een mooie opstap.

Lees meer