Het certificeringsproces

U heeft besloten dat u uw product, proces, dienst, (management)systeem of medewerker(s) wilt laten certificeren volgens een bepaald certificatieschema. Kiwa helpt u vanaf het begin - het laten aansluiten van uw organisatie op de betreffende norm - tot de afgifte van uw certificaat. Hier volgen de te nemen stappen:

 • 1

  Afstemming op een richtlijn

  Om gecertificeerd te worden is het essentieel om uw bedrijf of organisatie af te stemmen op een bepaalde certificatierichtlijn. Wij kunnen u daarbij helpen door een initiële audit of certificeringstest op uw product uit te voeren. Zo'n stap kan u nuttige inzichten geven of uw product, proces of systeem aan alle eisen voldoet.

  Alle eisen, voorschriften en wetten die gelden voor een product, proces of (management)systeem dat u wilt laten certificeren, staan beschreven in een richtlijn. Zo’n richtlijn is onafhankelijk opgesteld door een College van Deskundigen, waarin vaak alle betrokken partijen in een bepaalde marktsector of beroepsgroep vertegenwoordigd zijn, zoals opdrachtgevers, fabrikanten, leveranciers, adviseurs en overheden. De richtlijn vormt de basis voor certificering. Ook stelt het College van Deskundigen de kwalificaties vast van auditoren en inspecteurs (die beoordelen wat er in de richtlijn is vastgelegd) en stelt zij de frequentie en aanvraag van audits vast.

 • 2

  Audit en afgifte van certificaten

  Als u er klaar voor bent om uw product, proces, dienst of (management)systeem te laten certificeren, zal een auditor van Kiwa dit beoordelen op basis van de betreffende norm. De auditor vertegenwoordigt ons als onafhankelijke derde (naast uzelf en degenen die de richtlijn hebben opgesteld). Als uit de audit blijkt dat het te certificeren product, proces, etc. aan alle eisen voldoet, ontvangt u het certificaat en ons certificatiekeurmerk (indien van toepassing). Als er gebreken worden geconstateerd, krijgt u minimaal zes maanden de tijd om verbetermaatregelen door te voeren.

 • 3

  Bewaken van certificering

  Na de eerste certificering zal een Kiwa-auditor regelmatig (aangekondigd en onaangekondigd) een bezoek brengen aan uw organisatie om te kijken of het product, proces of systeem nog steeds voldoet aan de eisen en het certificaat nog rechtvaardigt. Als certificaathouder heeft u het recht om een keurmerk te voeren, maar bent u verplicht de daarvoor geldende eisen in acht te nemen. Als er afwijkingen worden geconstateerd, kunnen we sancties opleggen.

Tarieven

Onze hoogwaardige certificeringsactiviteiten hebben hun prijs. Hoeveel u betaalt, hangt af van de complexiteit en omvang van uw organisatie, het aantal betrokken vestigingen of dochterondernemingen en de aard van de certificering. Uiteraard geeft Kiwa u altijd voor aanvang van de procedure een inschatting van de tijd en tarieven. Meestal kunt u deze kosten snel terugverdienen om de simpele reden dat een onafhankelijk keurmerk tal van commerciële kansen biedt.

Kiwa-goedkeuring

Om de cirkel rond te maken: Kiwa treedt op als onafhankelijke derde certificeringspartij, maar wordt zélf ook regelmatig gekeurd. Het overgrote deel van de systemen, producten, processen en certificering van persoonsregelingen is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie en Europese accreditatieinstellingen.

Bekijk onze accreditaties en notificaties.