Brancheorganisaties

Organisaties van telers, retailers of be- of verwerkende bedrijven kunnen bij Kiwa AQS terecht voor onafhankelijke kwaliteitsbeoordelingen, houdbaarheidsproeven, monstername, inspecties en trainingen en opleidingen. Ook kunnen experts van Kiwa AQS in het kader van een project tijdelijk bij brancheorganisaties worden gedetacheerd. Onze expertise en producten kunnen in de hele AGF-keten van toegevoegde waarde zijn.

 • Om na te gaan of verse groenten en fruit voldoen aan de eisen van voedselveiligheid, worden ze frequent bemonsterd en geanalyseerd. Daarbij wordt met name gelet op residuen van gewasbeschermingsmiddelen, maar ook op de aanwezigheid van zware metalen, nitraten of microbiologische besmettingen.
  Lees meer
 • Voor deskundige beoordeling van de kwaliteit van verse groenten en fruit is vakmanschap nodig. Affiniteit met de AGF-sector en -producten én een gedegen kennis daarvan zijn het belangrijkste gereedschap van elke keurmeester, kwaliteitscontroleur of medewerker kwaliteitszorg AGF.
  Lees meer
 • Voor keurmeesters of kwaliteitscontroleurs die actief zijn bij onder meer teelt- of handelsbedrijven biedt Kiwa incompany trainingen.
  Lees meer
 • Heeft u als bedrijf dat groenten en fruit op- en overslaat, sorteert en verpakt of be- en verwerkt tijdelijk behoefte aan extra mensen met kennis en ervaring op het gebied van kwaliteitscontrole AGF? De experts van Kiwa AQS kunnen ook worden ingezet op detacheringsbasis.
  Lees meer
 • Een korte periode van coaching of begeleiding op de werkvloer kan een oplossing zijn om het kennisniveau van medewerkers met betrekking tot de kwaliteit van groenten en fruit (G&F) snel en efficiënt te verhogen.
  Lees meer
 • Kiwa AQS is gespecialiseerd in de uitvoering van kwaliteitsinspecties van verse groenten en fruit, zowel bewerkt (gesneden) als onbewerkt. De kwaliteitsinspecties vinden plaats bij verschillende typen opdrachtgevers in de hele AGF-keten en worden uitgevoerd door onze onafhankelijke en ervaren kwaliteitscontroleurs.
  Lees meer