Services

 • Asset Management (AM) is het geheel van het in control zijn van de activiteiten binnen uw organisatie om waarde te realiseren uit uw assets. Assetmanagement ondersteunt het realiseren van waarde en vereist evenwicht tussen de kosten, risico's, kwaliteit van diensten en prestaties.
  Lees meer
 • Geokunststof afdichtingen voor gebruik in de bouw van reservoirs, stuwdammen, kanalen, opslag- en stortplaatsen voor vaste en/of vloeibare afvalstoffen en voor gebruik als vloeistofafdichting in tunnels en ondergrondse constructies en voor de opslag van mest.
  Lees meer
 • Het reglement 'Geborgde Pluimveedierenarts' is gericht op de borging van de veterinaire dienstverlening en op het transparant gebruik van diergeneesmiddelen door de dierenarts. De Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) is regelinghouder van het regle...
  Lees meer
 • Kiwa VERIN faciliteert via InfoSchaap aan ondermeer veehouders, slachterijen, handelaren, etc. een geavanceerd web-based platform.
  Lees meer
 • De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) bevordert duurzame innovaties in de veehouderij. Veestallen die voldoen aan de criteria van de MDV tonen betrouwbaar aan dat zij voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van overheidsregelingen zoals MIA en ...
  Lees meer
 • ISO 45001 is een hulpmiddel om systematisch invulling te geven aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en een beleid te voeren dat gericht is op het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.
  Lees meer
 • Kiwa VERIN is al jaren uw vertrouwde gezicht als het gaat om certificering in de varkenshouderij. Wij certificeren uw bedrijf volgens de gewenste kwaliteitsstandaarden zoals die voorkomen in de varkenshouderij.
  Lees meer
 • Food Contact Materials: Declaration of Compliance
  Lees meer
 • Risk based auditing is niet alleen waardevol voor organisaties die al actief bezig zijn met risicomanagement, maar kan ook worden ingezet om het management te ondersteunen bij het verkrijgen van informatie voor risicoanalyses.
  Lees meer
 • ISO 9001-certificering via Kiwa: verbeter uw prestaties, voldoe aan de eisen van uw klanten en verhoog uw winst.
  Lees meer
 • ASC Chain of Custody-certificering met Kiwa: laat de traceerbaarheid van uw producten zien, ondersteun duurzame viskweek en kom tegemoet aan de eisen van uw klanten.
  Lees meer
 • Wilt u meer weten over de inhoud van de ISO 9001:2015 norm? En wilt u zelf bepalen waar, wanneer en in welk tempo u de kennis over deze norm opdoet? De e-learning cursus "Normkennis ISO 9001" biedt antwoord op deze vragen.
  Lees meer
 • Kiwa VERIN faciliteert via InfoGeit aan ondermeer veehouders, slachterijen, handelaren, et cetera  een geavanceerd web-based platform.
  Lees meer
 • Door middel van InfoRund wordt een geavanceerd, web-based platform gefaciliteerd voor onder meer veehouders, slachterijen en handelaren. Via de webservice of eventueel via het callcenter kunnen onder meer VoedselKetenInformatie (VKI) en Slachtkeur...
  Lees meer
 • ISO 9001 is dé internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een ISO 9001-certificaat toont u klanten en prospects dat uw processen voldoen aan internationale normen en dat u veel waarde hecht aan continue verbetering. Kiwa heeft ruime ervaring met ISO 9001-certificering.
  Lees meer
 • Het Keurmerk Paard en Welzijn is ontwikkeld om paardenbedrijven te toetsen op paardenwelzijn. Kiwa VERIN borgt de onafhankelijkheid van dit keurmerk.
  Lees meer
 • De Dierenbescherming heeft het initiatief genomen om een nieuw keurmerk te ontwikkelen voor de tijdelijke opvang van huisdieren in opvangcentra (‘het asiel’). Het keurmerk gaat in eerste instantie over de zorg voor honden, katten, konijnen en knaa...
  Lees meer
 • Kiwa Training organiseert de 2-daagse cursus 'Interne Audit volgens ISO 14001', na deze cursus kunt u zelf een milieuaudit opzetten, voorbereiden en uitvoeren.
  Lees meer
 • Kiwa VERIN faciliteert via InfoSchaap en InfoGeit aan ondermeer veehouders, slachterijen, handelaren, etc. een geavanceerd web-based platform om Voedsel Keten Informatie (VKI) uit te wisselen.
  Lees meer
 • In de normkennis cursus ISO 9001 gaan we in op de details van de ISO 9001 norm en bespreken we wat deze norm voor uw organisatie kan betekenen.
  Lees meer