Services

 • Risk based auditing is niet alleen waardevol voor organisaties die al actief bezig zijn met risicomanagement, maar kan ook worden ingezet om het management te ondersteunen bij het verkrijgen van informatie voor risicoanalyses.
  Lees meer
 • Geokunststof-afdichtingen voor gebruik in de bouw van reservoirs, stuwdammen, kanalen, opslag- en stortplaatsen voor vaste en/of vloeibare afvalstoffen en voor gebruik als vloeistofafdichting in tunnels en ondergrondse constructies en voor de opslag van mest.
  Lees meer
 • Asset Management (AM) is het geheel van het in control zijn van de activiteiten binnen uw organisatie om waarde te realiseren uit uw assets. Assetmanagement ondersteunt het realiseren van waarde en vereist evenwicht tussen de kosten, risico's, kwaliteit van diensten en prestaties.
  Lees meer
 • Kiwa VERIN faciliteert via InfoSchaap aan ondermeer schapenhouders, slachterijen en handelaren een geavanceerd web-based platform.
  Lees meer
 • ISO 45001 is een hulpmiddel om systematisch invulling te geven aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en een beleid te voeren dat gericht is op het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.
  Lees meer
 • Het reglement 'Geborgde Pluimveedierenarts' is gericht op de borging van de veterinaire dienstverlening en op het transparant gebruik van diergeneesmiddelen door de dierenarts. De Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) is regelinghouder van het regle...
  Lees meer
 • Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) bevordert duurzame innovaties in de veehouderij. Veestallen die voldoen aan de criteria van de MDV tonen aan dat zij voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van overheidsregelingen zoals MIA en Vamil.
  Lees meer
 • ISO 9001-certificering via Kiwa: verbeter uw prestaties, voldoe aan de eisen van uw klanten en verhoog uw winst.
  Lees meer
 • ASC Chain of Custody-certificering met Kiwa: laat de traceerbaarheid van uw producten zien, ondersteun duurzame viskweek en kom tegemoet aan de eisen van uw klanten.
  Lees meer
 • Kiwa VERIN faciliteert via InfoGeit aan ondermeer geitenhouders, slachterijen en handelaren een geavanceerd web-based platform.
  Lees meer
 • Wilt u meer weten over de inhoud van de ISO 9001:2015 norm? En wilt u zelf bepalen waar, wanneer en in welk tempo u de kennis over deze norm opdoet? De e-learning cursus "Normkennis ISO 9001" biedt antwoord op deze vragen.
  Lees meer
 • Door middel van InfoRund wordt een geavanceerd, web-based platform gefaciliteerd voor onder meer rundveehouders, slachterijen en handelaren. 
  Lees meer
 • ISO 9001 is dé internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een ISO 9001-certificaat toont u klanten en prospects dat uw processen voldoen aan internationale normen en dat u veel waarde hecht aan continue verbetering. Kiwa heeft ruime ervaring met ISO 9001-certificering.
  Lees meer
 • De Dierenbescherming heeft het initiatief genomen om een nieuw keurmerk te ontwikkelen voor de tijdelijke opvang van huisdieren in opvangcentra (‘het asiel’). Het keurmerk gaat in eerste instantie over de zorg voor honden, katten, konijnen en knaa...
  Lees meer
 • Het Keurmerk Paard en Welzijn is ontwikkeld om paardenbedrijven te toetsen op paardenwelzijn. Kiwa VERIN borgt de onafhankelijkheid van dit keurmerk.
  Lees meer
 • In de normkennis cursus ISO 9001 gaan we in op de details van de ISO 9001 norm en bespreken we wat deze norm voor uw organisatie kan betekenen.
  Lees meer
 • Kiwa Training organiseert de 2-daagse cursus 'Interne Audit volgens ISO 14001', na deze cursus kunt u zelf een milieuaudit opzetten, voorbereiden en uitvoeren.
  Lees meer
 • De VVL is een door de varkenssector ontwikkelde regeling die bijdraagt aan een optimale diergezondheid in de sector. De regeling beperkt onder andere de mogelijkheden van verspreiding van dierziekten, biedt meer veterinaire zekerheid en waarborgt ...
  Lees meer
 • IKB Kip is een kwaliteitszorgsysteem in de pluimvee(vlees)sector. Het systeem garandeert de productie van veilig pluimveevlees. IKB Kip omvat de totale productiekolom, zoals broederijen, pluimveebedrijven en slachterijen.
  Lees meer
 • GMP+ is de standaard voor het certificeren van kwaliteitssystemen in de diervoederindustrie. Op deze manier is de veiligheid van diervoeders te verzekeren.
  Lees meer