Services

 • Als Geborgd Pluimveedierenarts voldoet u aan het reglement opgesteld door de Stichting Geborgde Dierenarts (SGD). De regeling geeft invulling aan de maatschappelijk verantwoorde omgang met pluimveegezondheid.
  Lees meer
 • Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) bevordert duurzame innovaties in de veehouderij. Veestallen die voldoen aan de criteria van de MDV tonen aan dat zij voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van overheidsregelingen zoals MIA en Vamil.
  Lees meer
 • Kiwa VERIN faciliteert via InfoSchaap aan ondermeer schapenhouders, slachterijen en handelaren een geavanceerd web-based platform.
  Lees meer
 • ASC Chain of Custody-certificering met Kiwa: laat de traceerbaarheid van uw producten zien, ondersteun duurzame viskweek en kom tegemoet aan de eisen van uw klanten.
  Lees meer
 • Door middel van InfoRund wordt een geavanceerd, web-based platform gefaciliteerd voor onder meer rundveehouders, slachterijen en handelaren.
  Lees meer
 • Kiwa VERIN faciliteert via InfoGeit aan ondermeer geitenhouders, slachterijen en handelaren een geavanceerd web-based platform.
  Lees meer
 • In de normkennis cursus ISO 9001 gaan we in op de details van de ISO 9001 norm en bespreken we wat deze norm voor uw organisatie kan betekenen.
  Lees meer
 • FSSC 22000 is wereldwijd erkend en stelt uw bedrijf in staat voedselveiligheidsgevaren te identificeren en controleren. Laat u certificeren door Kiwa VERIN, kijk hier voor meer informatie!
  Lees meer
 • Kiwa Training organiseert de 2-daagse cursus 'Interne Audit volgens ISO 14001', na deze cursus kunt u zelf een milieuaudit opzetten, voorbereiden en uitvoeren.
  Lees meer
 • Veedrinkbakken zijn bestemd om te worden toegepast als drinkwatertappunt voor vee. Ze worden aangesloten op drinkwaterinstallaties met een watertemperatuur van maximaal 30 °C en een waterdruk van ten hoogste 1000 kPa.
  Lees meer
 • Met extra aandacht voor tracering en monitoring verzekert SecureFeed nog veiliger diervoeder.
  Lees meer
 • Het certificaat Groenkeur Boomverzorging voorziet in alle kwalificaties waar een boomverzorger aan moet voldoen voor werken in het openbaar groen en langs rijwegen.
  Lees meer
 • QS voor de verwerkende schakels is een Duitse kwaliteitsregeling gericht op transparantie en veilige producten in de hele voedselketen.
  Lees meer
 • Transparantie over de productie, kwaliteit en herkomst van ons voedsel wordt steeds belangrijker. Dit geldt ook voor pluimveevlees. Binnen IKB Kip zijn alle schakels in de productie kolom aangesloten, van fokbedrijf tot slachterij. Kiwa VERIN cert...
  Lees meer
 • Het Varken van Morgen is een kwaliteitsprogramma voor varkenshouders waarin bovenwettelijke normen zijn opgenomen voor een duurzame productie van varkensvlees. Het is is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse retail organisaties en bestaat ui...
  Lees meer
 • Bedrijven die gecertificeerd zijn volgens ISO 45001 (voorheen OHSAS 18001) laten zien dat ze voldoen aan de eisen voor goede arbeidsomstandigheden. Het opzetten van een arbomanagement-systeem volgens ISO 45001 vergt wel enige kennis en ervaring. In deze cursus legt u hiervoor de basis.
  Lees meer
 • Met het Beter Leven keurmerk (BLk) laat u zien zich nog meer in te zetten voor dierenwelzijn.
  Lees meer
 • Certificering Europese Verordening (EG) omtrent biologische producten Nr. 834/2007 bij Kiwa: laat de biologische oorsprong van uw producten zien, kom tegemoet aan klanteisen en handel op de Europese markt.
  Lees meer
 • Transparantie over de productie, kwaliteit en herkomst van ons voedsel wordt steeds belangrijker. Dit geldt ook voor eieren. Binnen IKB Ei zijn alle schakels in de productie kolom aangesloten, van fokbedrijf tot pakstation. Kiwa VERIN certificeert...
  Lees meer
 • Als Geborgd Varkensdierenarts voldoet u aan het reglement opgesteld door de Stichting Geborgde Dierenarts (SGD). De regeling geeft invulling aan de maatschappelijk verantwoorde omgang met varkensgezondheid.
  Lees meer