Services

 • Geokunststof afdichtingen voor gebruik in de bouw van reservoirs, stuwdammen, kanalen, opslag- en stortplaatsen voor vaste en/of vloeibare afvalstoffen en voor gebruik als vloeistofafdichting in tunnels en ondergrondse constructies en voor de opslag van mest.
  Lees meer
 • Occupational health and safety management systems
  Lees meer
 • Kiwa VERIN faciliteert via InfoSchaap aan ondermeer veehouders, slachterijen, handelaren, etc. een geavanceerd web-based platform.
  Lees meer
 • Kiwa's assetmanagement specialisten hebben de training 'Assetmanagement: aan de slag met ISO 55001' ontwikkeld, lees hier meer over deze cursus en inschrijving!
  Lees meer
 • De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) bevordert duurzame innovaties in de veehouderij. Veestallen die voldoen aan de criteria van de MDV tonen betrouwbaar aan dat zij voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van overheidsregelingen zoals MIA en ...
  Lees meer
 • Het reglement 'Geborgde Pluimveedierenarts' is gericht op de borging van de veterinaire dienstverlening en op het transparant gebruik van diergeneesmiddelen door de dierenarts. De Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) is regelinghouder van het regle...
  Lees meer
 • ASC Chain of Custody-certificering met Kiwa: laat de traceerbaarheid van uw producten zien, ondersteun duurzame viskweek en kom tegemoet aan de eisen van uw klanten.
  Lees meer
 • Food Contact Materials: Declaration of Compliance
  Lees meer
 • Kiwa VERIN is al jaren uw vertrouwde gezicht als het gaat om certificering in de varkenshouderij. Wij certificeren uw bedrijf volgens de gewenste kwaliteitsstandaarden zoals die voorkomen in de varkenshouderij.
  Lees meer
 • Kiwa Training organiseert ook de ééndaagse cursus 'Risicogericht Auditen (Risk Based Auditing)', kijk hier voor meer informatie en inschrijving!
  Lees meer
 • Na afloop van onze ISO 9001 Normkennis e-learning heeft u een beeld van de inhoud van de ISO 9001 norm. Kijk hier voor meer informatie en inschrijving!
  Lees meer
 • De Dierenbescherming heeft het initiatief genomen om een nieuw keurmerk te ontwikkelen voor de tijdelijke opvang van huisdieren in opvangcentra (‘het asiel’). Het keurmerk gaat in eerste instantie over de zorg voor honden, katten, konijnen en knaa...
  Lees meer
 • ISO 9001 is dé internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een ISO 9001-certificaat toont u klanten en prospects dat uw processen voldoen aan internationale normen en dat u veel waarde hecht aan continue verbetering. Kiwa heeft ruime ervaring met ISO 9001-certificering.
  Lees meer
 • Het Keurmerk Paard en Welzijn is ontwikkeld om paardenbedrijven te toetsen op paardenwelzijn. Kiwa VERIN borgt de onafhankelijkheid van dit keurmerk.
  Lees meer
 • Kiwa VERIN faciliteert via InfoGeit aan ondermeer veehouders, slachterijen, handelaren, et cetera  een geavanceerd web-based platform.
  Lees meer
 • Door middel van InfoRund wordt een geavanceerd, web-based platform gefaciliteerd voor onder meer veehouders, slachterijen en handelaren. Via de webservice of eventueel via het callcenter kunnen onder meer VoedselKetenInformatie (VKI) en Slachtkeur...
  Lees meer
 • Kiwa VERIN faciliteert via InfoSchaap en InfoGeit aan ondermeer veehouders, slachterijen, handelaren, etc. een geavanceerd web-based platform om Voedsel Keten Informatie (VKI) uit te wisselen.
  Lees meer
 • Kiwa Training organiseert de 2-daagse cursus 'Interne Audit volgens ISO 14001', na deze cursus kunt u zelf een milieuaudit opzetten, voorbereiden en uitvoeren.
  Lees meer
 • In de normkennis cursus ISO 9001 gaan we in op de details van de ISO 9001 norm en bespreken we wat deze norm voor uw organisatie kan betekenen.
  Lees meer
 • De VVL is een door de varkenssector ontwikkelde regeling die bijdraagt aan een optimale diergezondheid in de sector. De regeling beperkt onder andere de mogelijkheden van verspreiding van dierziekten, biedt meer veterinaire zekerheid en waarborgt ...
  Lees meer