Over Kiwa Register

In 2010 is het bedrijfsonderdeel Kiwa Register onstaan. Dit als gevolg van de uitplaatsing van het grootste gedeelte van de organisatie die zich binnen de Inspectie Verkeer & Waterstaat bezighield met vergunningverlenende taken. Jaarlijks verstrekt Kiwa namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat ruim 100.000 vergunningen en bevoegdheden aan natuurlijke personen en bedrijven in de luchtvaart, zeevaart, binnenvaart en het personen- en vrachtvervoer over de weg. Kiwa Register houdt zich binnen de luchtvaart bezig met bewijzen van bevoegdheid voor piloten, onderhoudstechnici en luchtverkeersleiding.

Klik hier voor meer informatie