21 september 2018

Achteraf inbouw van af-fabriek alarmsystemen

Voor after-market systemen geldt sinds 2015 dat ze voorzien moeten zijn van een eigen autorisatie. Moeten af-fabriek systemen die achteraf worden gemonteerd ook voorzien zijn van een eigen autorisatie? Het antwoord hierop is: ja, maar er zijn uitzonderingen.  

In Keuringsvoorschrift AA04 versie 2.0 worden de volgende definities gehanteerd voor een af-fabriek en after-market systeem:
Af-fabriek: systeem dat in de fabriek, of fabrieksomgeving is ingebouwd.
After market: systeem, of deel van een systeem dat is ingebouwd nadat het voertuig is afgeleverd.

Op basis van bovenstaande definities kunnen wij stellen dat inbouw van een af-fabriek beveiligingssystemen bij een dealer / inbouwbedrijf wordt gezien als after-market inbouw. Echter is het wel toegestaan om aanvullingen te doen aan af-fabriek beveiligingssystemen, zonder te hoeven voldoen aan de eis voor eigen autorisatie en een extra blokkering. Onder aanvullingen wordt verstaan het bijplaatsen van onderdelen, of programmeren van het beveiligingssysteem. Wanneer de Centrale Controle Unit moet worden bijgeplaatst, zien wij dit altijd als after-market inbouw en moet je dus eigen autorisatie én een blokkering bijplaatsen!

Samengevat:
Wanneer een af-fabriek beveiligingssysteem, bij een dealer / inbouwbedrijf, wordt uitgebreid met de benodigde onderdelen (noodstroom sirene, ultrasoon-/radar sensor, hellingshoeksensor), hoeft het beveiligingssysteem niet voorzien te zijn van eigen autorisatie.

Wanneer een af-fabriek startonderbreker, bij een dealer / inbouwbedrijf, wordt uitgebreid met een compleet alarmsysteem (CCS, noodstroom sirene, ultrasoon-/radar sensor, hellingshoeksensor), dient het beveiligingssysteem wel voorzien te zijn van eigen autorisatie.