13 juli 2018

Autoverzekeringen steeds verliesgevender

Autoverzekeringen worden steeds verliesgevender. Op elke euro premie legden verzekeraars vorig jaar gemiddeld 22 cent toe, onder meer doordat het aantal aanrijdingen en het gemiddelde schadebedrag fors toenemen.

Trendrapport

Dit blijkt uit het trendrapport Moving forward in Mobility van CED. Ongeveer één derde van het totale premievolume in de Nederlandse verzekeringsmarkt komt van autoverzekeringen. Ondanks alle maatregelen van verzekeraars blijft de schadelast stijgen. Die kwam volgens prognoses in 2017 uit op meer dan 2,9 miljard euro, een stijging van 7% ten opzichte van 2016. Het aantal schades per auto bleef gelijk, maar het aantal schades door aanrijdingen stijgt fors. Aanrijdingen zijn verreweg de grootste factor in de schadelast en het aantal aanrijdingsschades steeg in 2017 met 10%. Afleiding door smartphonegebruik is een belangrijke factor, maar ook de toegenomen drukte op de weg speelt mee.

Autodiefstal

Het aantal autodiefstallen neemt al jaren af, maar de gemiddelde schadelast door autodiefstal groeit juist: in vijf jaar tijd is die zelfs verdrievoudigd. Ook voor inbraak- en brandschades geldt dat er minder claims binnenkomen, maar dat de schadelast stijgt. Auto’s zelf én de apparatuur die mensen erin laten liggen, worden steeds duurder.

Ook verzekeringen van bestelauto’s dreigen volgens CED verliesgevend te worden. De afgelopen jaren werd hier nog winst op gemaakt. Die is in 2017 echter bijna verdwenen, doordat het aantal schades per voertuig sterk is gestegen. Waarschijnlijk is de bloeiende economie (waardoor bestelauto’s meer kilometers maken) hier een belangrijke factor in.

Bron: Autoschadeportaal