2 mei 2022

CCV Keuringsvoorschrift Mechanische beveiliging 3.0 gepubliceerd

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft versie 3.0 van het CCV Keuringsvoorschrift Mechanische beveiliging gepubliceerd. Het keuringsvoorschrift gaat in op 1 juli 2022. Vanaf deze datum moet de periodieke controle van nieuwe producten op alle eisen van het nieuwe keuringsvoorschrift plaatsvinden.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 2.0 zijn:

  • het document is opnieuw opgezet en ingedeeld voor een betere leesbaarheid en onderhoud in de toekomst;
  • een aantal eisen is opnieuw geformuleerd met in achtneming van de oorspronkelijke bedoeling;
  • bij de eisen is aangegeven hoe deze worden beoordeeld;
  • een muuranker kan niet apart worden gecertificeerd, is derhalve vervallen inclusief de van toepassing zijnde eisen;
  • een nieuwe eis is gedefinieerd voor laadruimtebeveiliging;
  • de eisen 5.1.4 en 5.4.10 in het keuringsvoorschrift versie 2.0 zijn vervallen;
  • de formuleringen van de categorieën en sloten zijn gewijzigd.

Het CCV Keuringsvoorschrift Mechanische beveiliging 3.0 is beschikbaar in het Nederlands en Engels