13 juli 2018

Controleer het af-fabriek systeem voor afgifte certificaat!

Helaas constateren wij soms dat er op een voertuig een certificaat is afgegeven voor het af-fabriek beveiligingssysteem en dat achteraf blijkt dat er geen systeem aanwezig is in het voertuig of dat blijkt dat het geen goedgekeurd systeem betreft.

Wanneer u een af-fabriek systeem wilt certificeren, dient u altijd in het voertuig te controleren of dit systeem aanwezig is. Tevens dient u te controleren of dit systeem werkt volgens onze eisen. Hiervoor hebben wij een checklist controle beveiligingssystemen opgesteld, deze kunt u hier terugvinden. U mag pas een certificaat uitgeven, nadat u het voertuig daadwerkelijk gezien hebt en het beveiligingssysteem is gecontroleerd.

Let op! Wanneer blijkt dat er onterecht een certificaat is uitgeschreven op een voertuig, kan dit voor de klant tot gevolg hebben dat de verzekeraar niet uitkeert bij diefstal. Wij treden daarom streng op wanneer blijkt dat een voertuig is gecertificeerd terwijl deze niet over het desbetreffende beveiligingssysteem beschikt. Bovendien bent u als inbouwbedrijf verantwoordelijk voor eventuele schade ten gevolge van een onterecht afgegeven certificaat.