21 augustus 2018

Gecombineerd certificaat

Er zijn nog steeds gecombineerde certificaten in de omloop. Op deze certificaten werd in het verleden zowel de basisbeveiliging als het voertuigvolgsysteem geregistreerd. Er is dus voor de basisbeveiliging geen apart certificaat geregistreerd. U kunt deze certificaten herkennen aan het feit dat ze beginnen met een 7.

Vaak blijkt in de praktijk dat alleen de basis beveiliging nog wordt gebruikt. Er loopt voor het voertuigvolgsysteem bijvoorbeeld geen abonnement meer bij de PAC of het voertuigvolgsysteem is reeds uitgebouwd. Hierdoor wordt het certificaat geschorst, wat betekent dat er voor de basis beveiliging ook geen geldig certificaat meer is geregistreerd.

Wat kunt u in zo’n geval doen?
U kunt de basis beveiliging registreren op een nieuw certificaatnummer. Hiervoor zijn er twee mogelijkheden:

  1. Als het een af-fabriek systeem betreft kunt u in de zoekfunctie voor goedgekeurde systemen nagaan of het desbetreffende voertuig nog een goedgekeurd systeem heeft. Wanneer het type voertuig voorkomt in de lijst met het desbetreffende systeem, kunt u het systeem zelf opnieuw certificeren.
  2. Betreft het een af-fabriek systeem dat in de tussen tijd is komen te vervallen, of betreft het een after-market systeem? Neem dan contact op met Kiwa SCM. Wij kunnen het voertuig voor u aanmelden op een nieuw certificaat. Let op: Dit geldt alleen voor systemen die op een gecombineerd certificaat staan geregistreerd.

Na registratie van het nieuwe certificaat dient u een periodieke keuring uit te voeren, omdat het meestal een ouder beveiligingssysteem betreft. De geldigheid van het certificaat wordt hiermee gewijzigd naar 1 jaar in plaats van 3 jaar. Als de status van het gecombineerde certificaat ‘Geldig’ is, dan kunt u dit certificaat via de servicedesk laten de-activeren.