24 februari 2022

Het juist certificeren van voertuigen

Henk van Vliet vertelt

Dit is het tweede artikel in de serie van “Henk vertelt”. Aan mij is gevraagd om een stukje te schrijven aan jullie als inbouwstations en merkdealers. Hierin omschrijf ik maandelijks een onderwerp waar ik mee bezig ben. Deze maand wil ik het onderwerp “Het juist certificeren van voertuigen” onder jullie aandacht brengen.

Bij controles in onze systemen constateren wij dat er regelmatig onterecht voertuigen worden gecertificeerd. Wanneer een systeem wordt gecertificeerd terwijl deze niet voldoet aan de voorschriften, kan dit negatieve gevolgen hebben bij diefstal of inbraak. Wij hebben fouten geconstateerd bij certificering van importvoertuigen en after-market systemen. 

Importvoertuigen

De alarmsystemen die zijn goedgekeurd zijn getest op de software instellingen waarmee de goedkeurhouder ze aanlevert. In alle gevallen zijn dit specifieke instellingen voor Nederland. Bij importvoertuigen moet daarom altijd gecontroleerd worden of de juiste hard- en software aanwezig zijn. Veel af-fabriek systemen van importvoertuigen kunnen pas gecertificeerd worden na een aanpassing. Sommige voertuigen kunnen niet aangepast en dus ook niet gecertificeerd worden.

Af-fabriek systemen

 • Er worden geïmporteerde Jaguars en Range Rovers gecertificeerd. De importeur heeft geen mogelijkheid om deze voertuigen aan te passen naar de Nederlandse instellingen. Daarom kunnen deze voertuigen dus niet gecertificeerd worden met het af-fabriek systeem. Toch schijnt er op de markt een software aanpassing geleverd te kunnen worden. Echter, deze software is niet door ons bekeken en dus ook niet goedgekeurd. Aangepaste voertuigen mogen dus nog steeds niet worden gecertificeerd. Wij lopen periodiek onze systemen door specifiek op zulke gevallen zoals deze. Wanneer u zo’n import voertuig toch heeft gecertificeerd, wordt het certificaat ongeldig gemaakt en kunt u alsnog een after market systeem in gaan bouwen.

 • Bij BMW’s wordt de juiste softwarecode 8S2 (speciaal voor EU import voertuigen) niet Ook hier geldt hetzelfde: het certificaat is ongeldig. Het voordeel is wel dat deze software wel is goedgekeurd en de voertuigen alsnog kunnen worden aangepast.

 • Bij Porsches wordt er geen noodstroomsirene geplaatst. Een alarm systeem van een Duitse Porsche heeft geen noodstroom sirene en geen Er zijn inbouwstations die dat niet in de gaten hebben…. Ik vraag me af hoe je zoiets NIET kunt zien! Voor deze Porsches geldt: het certificaat wordt ongeldig, het inbouw station moet alsnog een geldig alarm systeem inbouwen voor eigen kosten.

 • Er worden voertuigen van buiten de EU gecertificeerd, bijvoorbeeld import vanuit de Verenigde Staten. Dit is niet toegestaan. Voertuigen van buiten de EU hebben geen enkele geldige goedkeuring op hun Een wel in de EU goedgekeurd voertuig is vaak te herkennen aan de ECE typekeuring aanduiding op het typeplaatje waar bijvoorbeeld ook het chassisnummer staat. (voorbeeld: E6*2018/858*……..)

 • Als je bij het controleren of testen een afwijking constateert, dan mag je het voertuig niet certificeren. Je kan contact opnemen met de goedkeurhouder van het product en nagaan of er mogelijkheden zijn om het voertuig te certificeren. Als dit niet mogelijk is dient er een after-market systeem geplaatst te worden.

After-market systemen

 • Bij het plaatsen van after-market systemen hebben wij geconstateerd dat er voertuigen gecertificeerd worden waarbij het beveiligingssysteem niet goed is gemonteerd. 

  Voorbeelden:
  - Geen onderbreking aangesloten
  - Geen tweede autorisatie
  - Onderbreking op het startsysteem, terwijl het voertuig op een andere manier te starten is. Hybride of via dynamostart.
  - Onderbreking op de transmissie. Het rijmodus is dan niet via de pook te bedienen, maar wel via de flippers op het stuur.
  - Geen aansturing van de optische signalering
  - Het plaatsen van niet goedgekeurde componenten, zoals LINbus interface en ongekeurde draadloze contacten.

Gevolgen

Bovenstaande afwijkingen zijn de afgelopen periode vastgesteld, dit kan de kwaliteit van het keurmerk schaden. Als Kiwa SCM vaststelt dat een certificaat onterecht is afgegeven wordt deze direct ongeldig gemaakt. Het inbouwbedrijf dient het voertuig alsnog te voorzien van een beveiligingssysteem in dezelfde klasse, de kosten mogen niet worden doorberekend aan de eigenaar. Als wij meer van dit soort afwijkingen vaststellen kan dit zelfs schorsing van je bedrijf tot gevolg hebben.

Als je als erkend inbouwbedrijf een voertuig met een dergelijke afwijking aangeboden krijgt, ben je verplicht dit te melden bij Kiwa SCM. Dit kan via info.scm@kiwa.com.