30 januari 2022

Praktijktest Terugvindsystemen

Het laatste nieuws over de goedkeuringen

In januari hebben wij een praktijktest uitgevoerd voor de klasse TV (Terugvindsystemen). Hierbij zijn er drie producten getest.

Wat is een klasse TV?

Het is een product dat na diefstal een voertuig terug kan vinden. Terugvindsystemen kunnen in veel soorten voertuigen geplaatst worden. Denk hierbij aan personenauto’s, vrachtauto’s, campers, werkmaterieel of motorfietsen.
De officiële beschrijving in het CCV keuringsvoorschrift is ‘Een systeem dat een gestolen voertuig binnen 48 uur kan terugvinden, waarbij binnen 24 uur de locatie bekend moet zijn.’

Voorbereiding

De producten worden op voorhand voorbereid volgens de bijgeleverde montagevoorschriften en in een voertuig geplaatst. Hierbij houden we rekening met posities in het voertuig en sluiten het product indien nodig aan een boordaccu.
Daarna worden er vijf locaties bepaald waar de voertuigen geplaatst moeten worden. Twee in stedelijk gebied, twee in landelijk gebied en één in grensgebied.

Diefstalmelding (00:00 uur)

Na het plaatsen van de voertuigen wordt er een diefstalmelding gedaan bij de alarmcentrale. Bij de test van januari hebben wij de meldingen rond 00.00 uur ’s nachts uitgevoerd.

Resultaat

Daarna zijn de meldkamers, producten en opsporingsbureau’s aan zet. Om 01:54 uur kregen wij de eerste meldingen van locaties door. Binnen 24 uur hadden we alle locaties doorgekregen. Hiermee is de praktijktest geslaagd.

Locatie.jpg          Locatie2.jpg
Screenshot locatie               Foto locatie                

Verdere afhandeling

Daarna gaan wij verder met de inspectie van het product. Hierbij wordt beoordeeld of het product aan de eisen uit de voorschriften voldoet. Ook wordt er gecontroleerd of testresultaten op het gebied van veiligheid en omgevingstesten aanwezig zijn en aan de eisen voldoen.

Rapportage

Daarna worden de bevindingen in de rapportage vastgelegd. Indien het product voldoet wordt er een goedkeuring gepubliceerd. De leverancier ontvangt een productcertificaat. De leverancier kan nu product labels bestellen.

Certificaten

Het product is nu goedgekeurd. Een inbouwbedrijf kan het product plaatsen volgens het inbouwvoorschrift. Daarna kan hij het voertuig registreren via onze systemen en het certificaat aan de klant overhandigen.