28 februari 2023

Inspecties OEM systemen

Bij het uitvoeren van inspecties wordt de kwaliteit van de gecertificeerde werkzaamheden gecontroleerd. Bij een groot deel van deze inspecties worden er geen afwijkingen vastgesteld.

Daarnaast stellen wij ook afwijkingen vast. Wanneer een systeem wordt gecertificeerd terwijl deze niet voldoet aan de voorschriften, kan dit negatieve gevolgen hebben bij diefstal of inbraak. 

De afgelopen periode hebben wij de onderstaande fouten geconstateerd bij certificering van OEM systemen. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van vastgestelde afwijkingen.

Voorbeelden:
  • Er worden onterecht geïmporteerde Jaguars en Range Rovers gecertificeerd. De importeur heeft geen mogelijkheid om deze voertuigen aan te passen naar de Nederlandse instellingen. Daarom kunnen deze voertuigen dus niet gecertificeerd worden met het af-fabriek systeem.
  • Bij BMW’s wordt de juiste softwarecode 8S2 (speciaal voor EU import voertuigen) niet geprogrammeerd bij importvoertuigen. Ook hier geldt hetzelfde: het certificaat is ongeldig. Het voordeel is wel dat deze software wel is goedgekeurd en de voertuigen alsnog kunnen worden aangepast.
  • Bij import Porsches wordt er geen noodstroomsirene geplaatst. Een alarm systeem van een Duitse Porsche heeft geen noodstroom sirene en geen hellingshoekdetectie. Via het dealernetwerk van de goedkeurhouder zijn er instructies om deze op het juiste beveiligingsniveau te brengen.
  • Bij Toyota of Lexus worden de aanpassingen die de goedkeurhouder voorschrijft niet uitgevoerd. Bijvoorbeeld het bijplaatsen van een extra schakelaar volgens de instructies van de goedkeurhouder.
  • Bij Mazda wordt de Upgrade alarm klasse 3, die de goedkeurhouder voorschrijft niet uitgevoerd. Hierdoor mist het af-fabriek alarm een aantal functionaliteiten.
  • Er worden voertuigen van buiten de EU gecertificeerd, bijvoorbeeld import vanuit de Verenigde Staten. Dit is niet toegestaan. Voertuigen van buiten de EU hebben geen enkele geldige goedkeuring op hun Een wel in de EU goedgekeurd voertuig is vaak te herkennen aan de ECE typekeuring aanduiding op het typeplaatje waar bijvoorbeeld ook het chassisnummer staat. (voorbeeld: E6*2018/858*……..)

Als je bij het controleren of testen een afwijking constateert, dan mag je het voertuig niet certificeren. Je kan contact opnemen met de goedkeurhouder van het product en nagaan of er mogelijkheden zijn om het voertuig te certificeren. Als dit niet mogelijk is dient er een after-market systeem geplaatst te worden.

Gevolgen

Bovenstaande afwijkingen zijn de afgelopen periode vastgesteld, dit kan de kwaliteit van het keurmerk schaden. Als Kiwa SCM vaststelt dat een certificaat onterecht is afgegeven wordt deze direct ongeldig gemaakt.

Het inbouwbedrijf dient het voertuig alsnog te voorzien van een beveiligingssysteem in dezelfde klasse, de kosten mogen niet worden doorberekend aan de eigenaar.

Daarnaast kunnen er sancties worden opgelegd, deze staan omschreven in de CCV Erkenningsregeling Voertuigbeveiliging.