31 januari 2023

Inspecties uit het Kiwa SCM Portaal

Als erkend inbouwer registreer je na de inbouw en controlewerkzaamheden het certificaat bij Kiwa SCM portaal.

Na de registratie van een certificaat heb je kans op een steekproef. Na het registeren via het portaal krijg je direct een melding over de steekproef. Bij een steekproef moet je het voertuig een uur beschikbaar houden voor een inspectie.

Als je niet geselecteerd bent voor een steekproef mag je het voertuig uiteraard direct afleveren.

Geselecteerd voor steekproef

De inspecteur neemt telefonisch contact met je op en maakt daarna een video verbinding. Daarna zal hij de inspectie uitvoeren volgens het inbouwvoorschrift. Hierbij wordt het voertuig geïdentificeerd, de inbouwwerkzaamheden worden beoordeeld en de functionaliteit wordt gecontroleerd.

Na de inspectie stelt de inspecteur een rapportage op.

Beoordeling rapportage

De rapportage wordt door een reviewer beoordeeld. Het resultaat van de meeste beoordelingen is goed. Dit houdt in dat er geen afwijkingen zijn vastgesteld.

Afwijkingen

Bij afwijkingen wordt je schriftelijk op de hoogte gebracht. Daarna dient het inbouwbedrijf de afwijking te herstellen. Daarnaast wordt bij een afwijking het steekproefpercentage verhoogd.

Meest voorkomende afwijkingen

Hieronder vind je een overzicht van de meest geconstateerde afwijkingen en hoe je deze kunt voorkomen:

Afwijking: Hoe te voorkomen:
Voertuig niet aanwezig Zorg ervoor dat het voertuig aanwezig is voor inspectie
Inbouwmonteur niet bereikbaar Zorg ervoor dat je na de melding 1 uur bereikbaar bent
Keurmerksticker niet aanwezig Plaats de sticker altijd direct na de controle van het systeem
Inbouw nog niet aangevangen Registreer het certificaat na controle van het systeem

Deze afwijkingen zijn eenvoudig te voorkomen