31 juli 2022

Na het aanmelden van een opsporingssysteem

Wanneer het opsporingssysteem (klasse 4/5 of klasse TV) is ingebouwd, registreert de inbouwer het certifcaat in het Kiwa SCM portaal. Voor de afronding van de registratie, neemt de inbouwer contact op met de leverancier van het opsporingssysteem. De leverancier gaat vervolgens samen met de inbouwer wat testen uitvoeren.

Klasse 4

De test bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De GPS wordt uitgelezen. Geeft het systeem een locatie aan op de kaart?
  • De leverancier test of ze de accuspanning kunnen uitlezen
  • Ook testen ze of het contact aan of uit staat.
  • Deze klasse heeft geen automatische alarmkoppeling. Dit betekent dat de meldkamer na melding van het alarm, handmatig de blokkering op het voertuig zet. De inbouwer controleert bij de test of de blokkering op het voertuig staat. Wanneer de blokkering erop staat, dan controllert de inbouwer of die het voertuig nog kan verplaatsen. Daarna wordt de blokkering er weer afgehaald en ook dan wordt getest of alles werkt naar behoren.                

Klasse 5           

De testen zijn bij klasse 5, hetzelfde als hij klasse 4. 

Bij deze klasse is er echter een automatische alarmkoppeling. De unit herkent dat het alarm afgaat en zet automatisch de blokkering erop. Deze automatische koppeling wordt ook getest en er wordt in het systeem van de leverancier gekeken of die een melding krijgt van de blokkering. 

Klasse TV     

Bij zowel bedrade en onbedrade systemen, wordt getest of er een GPS locatie uitgelezen kan worden. Bij bedrade systemen wordt ook nog gekeken of de accuspanning wordt doorgestuurd naar de leverancier.

Test geslaagd

Wanneer alle testen met een positief resultaat zijn afgesloten, sluit de eigenaar een abonnement af bij de leverancier. Zodra het abonnement actief is, meldt de leverancier het certificaat worden afgemeld. Vervolgens verstrekt het inbouwbedrijf het certificaat aan de eigenaar.

Periodieke keuring

Bovenstaande testen worden elke keer opnieuw uitgevoerd bij een periodieke keuring.Wanneer alle systemen nog goed werken en de eigenaar van het voertuig nog een abonnement heeft lopen bij de leverancier, wordt het certificaat met een jaar verlengd. Heeft de eigenaar geen abonnement dan wordt het certificaat op geschorst gezet.