31 mei 2022

Periodieke Keuringen

Henk van Vliet vertelt

Om de werking van een beveiligingssysteem te kunnen garanderen, is de periodieke keuring in het leven geroepen. Voor de verzekeraar voegt het natuurlijk veel toe wanneer zij met een bepaalde zekerheid weten dat het beveiligingssysteem ook daadwerkelijk werkt, of heeft gewerkt wanneer een voertuig is gestolen.

Welke klassen moeten er periodiek gecontroleerd worden?

Sowieso alle elektronische systemen die ingebouwd worden, moeten periodiek worden gekeurd.
Uitzondering hierop zijn mechanische beveiligingssystemen en af-fabriek klasse startonderbreker (klasse 1) systemen.

De klassen die je wel moet keuring staan hieronder genoemd:
After market klasse 1, 2, 3, 4, 5, TV, B1, B2, B3, M1, M2, W1, W2
Af-fabriek klasse 2, 3, 4, 5, TV, B2, B3, M2

Zie hiervoor ook op onze website 

Wat moet je doen bij een keuring?

Een periodiek keuring op een beveiligingssysteem is een controle op werking. Het is niet de bedoeling dat het gehele beveiligingssysteem en de inbouw ervan wordt gecontroleerd.

Het is natuurlijk het handigst wanneer je met een checklist werkt. Hieronder een handig lijstje met controlepunten voor een periodieke keuring.

Blokkeringen

 1. Wacht tot het blokkeersysteem ingeschakeld is: LED moet dit aangeven. 
 2. Controleer startblokkering door te starten: De auto mag niet starten en aanslaan
 3. Schakel het systeem uit. Controleer startvrijgave door te starten: De auto moet starten en aanslaan
 4. Controleer of de ruitstickers aanwezig zijn

Alarmeringen

 1. Voer de controle op de blokkeringen uit.
 2. Schakel het systeem in met 1 portier geopend en het portiercontact ingeduwd: knipperlichten en LED geven het inschakelen van het systeem aan. Laat het portiercontact los na 60 seconden (of de insteltijd). Het systeem moet alarmeren op sirene en knipperlichten.   
 3. Schakel het systeem uit: knipperlichten en LED geven dit aan. Herhaal stap 2 t/m 4 voor: alle portieren, motorkap en kofferdeksel
 4. Open de ruit van een van de portieren ver genoeg om een hand naar binnen te kunnen steken. Schakel het systeem in. Beweeg na 60 seconden (of de insteltijd) een hand in het interieur van de auto ter hoogte van de voorstoelen: Het systeem moet alarmeren op sirene en knipperlichten.
 5. Schakel het systeem uit en sluit de ruit. Schakel het systeem in.
  Sla na 60 seconden (of de insteltijd) met een vlakke hand op alle ruiten en het dak: Het systeem mag niet alarmeren.
 6. Schakel het systeem uit- en in. Krik na 90 seconden! (de insteltijd van de hellingshoeksensor) het voertuig aan één kant op, zodat de hoekverandering meer dan 2% is: Het systeem moet nu alarmeren.
 7. Herhaal stap 6 voor de andere kant van het voertuig.
 8. Open de motorkap en houd het motorkapcontact ingedrukt. Schakel nu het systeem in. Trek na 60 seconden (of de insteltijd) de minpool van de accu los: het systeem moet nu alarmeren. De sirene zal op de noodstroomaccu alarmeren.
 9. Plaats de minpool van de accu terug en schakel het systeem uit: de sirene moet na 1 cyclus (30 seconden) stoppen met alarmeren.
 10. Controleer of de ruitstickers aanwezig zijn.

Voertuigvolgsystemen

Er dient voor gezorgd dat deze test uitgevoerd wordt in omstandigheden waarin er GPS-dekking is. Tevens moet de meldkamer voorafgaandelijk verwittigd worden over het feit dat een test zal uitgevoerd worden.

 1. Maak contact met de meldkamer en deel de installateurscode mee. Vraag de meldkamer om de plaats van het voertuig te bepalen.
 2. Vraag de meldkamer om het signaal voor startonderbreking te versturen. Wacht op een bevestiging van de meldkamer. Zet het contact af en wacht 25 seconden. Maak opnieuw contact en controleer of het voertuig opnieuw start.
 3. Zet vervolgens het contact af en wacht iets meer dan 40 seconden. Maak opnieuw contact en controleer of het voertuig weigert te starten.
 4. Vraag de meldkamer om de startonderbreking ongedaan te maken.
 5. Wacht op een bevestiging van de meldkamer, maak opnieuw contact en controleer of het voertuig opnieuw start.
 6. Controleer of de meldkamer een alarm ontvangt wanneer de voeding van het systeem losgekoppeld wordt (sabotage)
 7. Controleer of de ruitstickers aanwezig zijn.

Veel voorkomende afwijkingen

De afwijkingen die veel geconstateerd worden zijn:

 • Handzenders zijn uitgeprogrammeerd
 • Noodstroomsirene werkt niet
 • Schakelaar portier defect
 • Blokkering werkt niet

Verklaring voertuigbeveiling

Na de controle wordt er in het portaal een ‘Verklaring voertuigbeveiliging’ aangemaakt. Hiermee kun je aantonen dat de periodieke keuring is uitgevoerd.

Hoe lang is hij geldig?

De geldigheid van een periodieke keuring zelf is altijd 1 jaar!

De geldigheid van certificaten is 3 jaar met uitzondering van vrachtwagens en werkmaterieel. Hierbij is de geldigheid 1 jaar. Hierna moeten de certificaten altijd worden gekeurd.

Niet gekeurd, wat is het gevolg?

Verzekeraars hebben vaak ook in hun polisvoorwaarden opgenomen dat het systeem gekeurd moet zijn, of dat het een “geldig” certificaat moet zijn. Hiermee bedoelen ze dus dat het periodiek gekeurd moet zijn.

Wij krijgen regelmatig telefoontjes van eigenaren van voertuigen die gestolen zijn. In de meest schrijnende gevallen heeft de auto gewoon een alarmsysteem en zelfs een Certificaat, maar is er niet periodiek gekeurd. De verzekeraar keert dan de schade niet uit!

We hebben het natuurlijk niet over de gevallen waarbij de auto wel is voorzien van een beveiligingssysteem, maar geen certificaat heeft, die worden nog veel vaker niet uitgekeerd bij diefstal.

De Kiwa SCM Portaal

Wij zijn op dit moment bezig om onze nieuwe portaal nog verder te verbeteren. Eén van de onderdelen die we zullen gaan invoeren is het verwerken van de checklists in de periodieke keuringen. Je zult dan altijd de daadwerkelijke controles in moeten voeren, voordat je het resultaat van de steekproef krijgt.

We hopen jullie hiermee van weer wat extra informatie te hebben voorzien

Veel plezier met inbouwen!

Henk van Vliet